Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

Bản đồ khu vực Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

Caña de Azúcar - Rumbar & Grille

126, Phố Trấn Vũ, Quận Ba Đình, Hà Nội

Phở cuốn 31 Ngũ Xã

31, Phố Ngũ Xã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Smile Hotel

34, Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

Lộc vịt quán - Ba Đình

102, Đường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nhà hàng Villa Home

34, Châu Long, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

The Yard - Phó Đức Chính

67, Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

Bánh mỳ Zòn

22, Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

Asia Voyage

21, Yên Ninh, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

Indochina Pioneer

Tầng 4, 18, Yên Ninh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Hải Nam Travel

28F, Phạm Hồng Thái, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội