Phố Trấn Vũ, Quận Ba Đình, Hà Nội

Bản đồ đường Phố Trấn Vũ, Quận Ba Đình, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Trấn Vũ, Quận Ba Đình, Hà Nội

Caña de Azúcar - Rumbar & Grille

126, Phố Trấn Vũ, Quận Ba Đình, Hà Nội

Quán Sơn Cước - 54 Trấn Vũ

54, Trấn Vũ, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Lotteria Hồ Tây

2A, Trấn Vũ, Quận Ba Đình, Hà Nội

Thịt viên phô mai

54, Trấn Vũ, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nhà hàng Lake Side

16, Trấn Vũ, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Quán Bún tôm - Miến trộn

28, Trấn Vũ, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nhà hàng Nam Long

Trấn Vũ, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Nhà hàng Sắc Biển

116, Trấn Vũ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

ATM - MHB

168, Trấn Vũ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

KENTFA VIET NAM

12, Trấn Vũ, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội