Phố Phạm Hồng Thái, Quận Ba Đình, Hà Nội

Phố Phạm Hồng Thái là đất thôn Yên Định, thời Pháp có tên là Rue Emile Nolly.
Phố được mang tên Phạm Hồng Thái (1896-1924). Ông là một nhà hoạt động trong Phong trào Đông Du và là người đặt bom ám sát toàn quyền Đông Dương là Martial Merlin vào năm 1924. Ngày 19 tháng 6 năm 1924, sau khi viết bảng cáo trạng tố cáo tội ác của thực dân Pháp đến nhân dân toàn thế giới, Phạm Hồng Thái giả dạng ký giả vào Khách Sạn Victory tại tô giới Sa Diện ở Quảng Châu để ám sát toàn quyền Merlin. Merlin thoát chết và Phạm Hồng Thái phải gieo minh xuống dòng Châu Giang tự tử. Sự kiện này được nêu tên "Tiếng bom Sa Diện" đã làm chấn động thời sự trong vùng.

Bản đồ đường Phố Phạm Hồng Thái, Quận Ba Đình, Hà Nội

Địa điểm mới ở Phố Phạm Hồng Thái, Quận Ba Đình, Hà Nội

Hải Nam Travel

28F, Phạm Hồng Thái, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch An Trân

79, Phạm Hồng Thái, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

Khách Sạn Cherry

65, Phạm Hồng Thái, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

Bằng Lăng Quán

35, Phạm Hồng Thái, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

Công ty TNHH Lữ Hành Quốc Tế Việt

Số 10, Phạm Hồng Thái, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba ...

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

13, Phạm Hồng Thái, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, ...

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

9, Phạm Hồng Thái, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, ...

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

7, Phạm Hồng Thái, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, ...

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

2, Phạm Hồng Thái, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, ...

Nhà riêng hoặc chưa cập nhật

4B, Phạm Hồng Thái, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, ...