Phố Phố Đặng Dung, Quận Ba Đình, Hà Nội

Phố Đặng Dung, Quận Ba Đình, Hà Nội

Phố Đặng Dung là đất thôn cũ Tân Yên. Thời thuộc Pháp có tên là Voie 94-95-96.
Phố được mang tên Đặng Dung. Ông là người huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) con của Đặng Tất. Ông giúp nghĩa quân Trần Quý Khoáng chống giặc Minh xâm lược, năm 1414 bị bắt giải về Trung Quốc, giữa đường đi ông đã tự tử cùng với vua Trần.
Đặc điểm địa lý:
Phố dài 2,5 km, phía Bắc giáp Trúc Bạch, phía Nam giao Phan Đình Phùng.
Các tuyến phố cắt ngang:
Phan Đình Phùng - Quán Thánh - Trấn Vũ - Nguyễn Tường Tộ - Phạm Hồng Thái.
Các ngành hàng chủ yếu:
Được biết đến như một tuyến phố tiêu biểu về điện thoại, Hầu hết các cửa hàng ở đây đều buôn bán điện thoại.

Bản đồ Phố Đặng Dung

Dịch vụ tại Đặng Dung