Ngân hàng Phát triển Việt Nam - VDB

Bản đồ

Ngân hàng Phát triển Việt Nam được thành lập trên cơ sở Quỹ Hỗ trợ Phát triển, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0% và được Chính phủ đảm bảo khả năng thanh toán, được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước. Vốn điều lệ của VDB là 5.000 tỉ đồng từ nguồn vốn điều lệ hiện có của Quỹ Hỗ trợ Phát triển.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng Phan Văn Khải yêu cầu VDB, cùng với Ngân hàng Chính sách xã hội, phải góp phần tích cực thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo thông qua đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, giao thông và hạ tầng kinh tế-xã hội ở các vùng sâu, vùng xa.

Thủ tướng nêu rõ trong điều kiện thị trường vốn Việt Nam chưa phát triển, VDB phải chủ động nghiên cứu, triển khai phát hành trái phiếu, huy động đủ nguồn vốn cho các dự án, đồng thời phải không ngừng hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng tín dụng, khắc phục tình trạng giải ngân và thu hồi nợ chậm, giảm tỷ lệ nợ quá hạn.

Đồng thời, yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Phát triển VN và các ngành phải bàn bạc giải quyết tốt vấn đề này.

Cũng theo Thủ tướng, VDB phải là công cụ quan trọng của Nhà nước định hướng cho đầu tư vào những dự án thiết yếu, quan trọng về kinh tế-xã hội, những sản phẩm quan trọng mà khả năng thu hồi vốn chậm, tư nhân hoặc nhà đầu tư nước ngoài không muốn hoặc không có khả năng đầu tư, đồng thời góp phần thúc đẩy xuất khẩu.

Bên cạnh đó, VDB cần tiếp tục tổng kết, đề xuất hoàn thiện chính sách để huy động mạnh các nguồn lực xã hội cho phát triển. Phải hoàn thiện tổ chức bộ máy và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan để làm tốt việc quản lý triển khai, giám sát hoạt động tín dụng đầu tư, quản lý nợ. Phải bảo tồn và phát triển vốn, cho vay đúng đối tượng, quản lý chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát, tham nhũng, tiêu cực.

Theo Thủ tướng, tổ chức bộ máy của Ngân hàng Phát triển Việt Nam phải khoa học và tinh gọn. Cán bộ của ngân hàng tinh thông nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, không ngừng học tập để nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phải tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức, chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao hiệu quả vốn của Nhà nước.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, VDB có nhiệm vụ: huy động, tiếp nhận vốn của các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước theo quy định của Chính phủ. Thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển, chính sách tín dụng xuất khẩu. Nhận ủy thác quản lý nguồn vốn ODA được Chính phủ cho vay lại; nhận ủy thác, cấp phát cho vay đầu tư và thu hồi nợ của khách hàng từ các tổ chức trong và ngoài nước thông qua hợp đồng nhận ủy thác giữa VDB với các tổ chức ủy thác. Ủy thác cho các tổ chức tài chính , tín dụng thực hiện nghiệp vụ tín dụng của VDB. Cung cấp các dịch vụ thanh toán cho khách hàng và tham gia hệ thống thanh toán trong nước và quốc tế phục vụ hoạt động của VDB theo quy định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao ./.

VDB cho biết sẽ rà soát và công bố lại danh mục các dự án, mặt hàng vay vốn tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Danh mục này - theo chỉ đạo của Thủ tướng khi ký quyết định thành lập VDB - sẽ cụ thể, công khai minh bạch, dễ thực hiện, phù hợp với các qui định của WTO và cam kết của VN trong các điều ước quốc tế.