Đại học Công Đoàn

Bản đồ

Trường Đại học Công đoàn là trường đại học đa ngành, đa cấp, là trung tâm đào tạo cán bộ công đoàn, trung tâm nghiên cứu lý luận về giai cấp công nhân và công đoàn của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trường có quan hệ hợp tác với tổ chức công đoàn, các Viện và các trung tâm đào tạo cán bộ công đoàn các nước (Nga, Trung Quốc, Lào, Ấn Độ, Malaysia, Singapore) trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trường hiện đang đào tạo bậc đại học, hướng tới đào tạo sau đại học và xây dựng Nhà trường là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cho các nước trong khu vực...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN  - XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Trường Đại học Công Đoàn  được thành lập ngày 15/5/1946, đến nay đã có lịch sử hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành. Trường đã phát triển từng bước từ trường sơ cấp, trung cấp đến cao cấp và ngày 19/5/1992 đã chính thức được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đổi tên thành “Trường Đại học Công Đoàn”. Trường Đại học Công Đoàn là trường đại học đa ngành, đa cấp trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chịu sự quản lý về chuyên môn của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Trường vừa thực hiện chức năng đào tạo cán bộ cho tổ chức Công đoàn ( chỉ tiêu do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam giao), vừa góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội (theo chỉ tiêu Nhà nước giao).
Từ khi hòa nhập vào hệ thống giáo dục quốc gia, được sự chỉ đạo của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự giúp đữ của Bộ Giáo dục & Đào tạo, tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà trường đã vươn lên đạt được những kết quả đáng ghi nhận, từng bước khẳng định vị trí và uy tín của Nhà trường trong xã hội:
Từ năm 1993 đến nay, trường đã đào tạo:
      10.844 Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Xã hội học và kỹ sư Bảo hộ lao động
      526 cán bộ Công đoàn Lào và Công đoàn Campuchia
      Bồi dưỡng cho hàng chục vạn cán bộ Công đoàn các cấp
Nhà trường hiện có lưu lượng hàng năm là 5500 sinh viên hệ đại học và gần 1000 cán bộ hệ đào tạo ngắn hạn, tập huấn, bồi dưỡng.

II. THÔNG TIN VỀ CAM KẾT CHẤT LƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO:

1.  Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

                                                                                     HỆ CHÍNH QUI

Tổng
 
Năm tốt nghiệp
Số học sinh nhập học
Số học sinh tốt nghiệp
Phân loại tốt nghiệp (%)
Số học sinh đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp
Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp học chuyển tiếp lên cao đẳng.
Loại xuất sắc
Loại giỏi
Loại khá
Ngành Quản trị kinh doanh
Đại học
2008
746
639
0
6
257
 
 
 
Cao đẳng
2008
187
Chưa tốt nghiệp
Ngành Bảo hộ lao động
Đại học
2008
76
69
0
0
12
 
 
 
Ngành Xã hội học
Đại học
2008
150
147
0
4
69
 
 
 
Ngành Công tác xã hội
Đại học
2008
75
71
0
0
50
 
 
 
Ngành Kế toán
Đại học
2008
280
Chưa tốt nghiệp
Cao đẳng
2008
183
Ngành Tài chính - Ngân hàng
Đại học
2008
210
Chưa tốt nghiệp
Cao đẳng
2008
204
Ngành Quản trị nhân lực
Đại học
2008
65
Chưa tốt nghiệp
Ngành Luật
Đại học
2009
84
Chưa tốt nghiệp
 
                                                        HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
 
Tổng
 
Năm tốt nghiệp
Số học sinh nhập học
Số học sinh tốt nghiệp
Phân loại tốt nghiệp (%)
Số học sinh đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp
Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp học chuyển tiếp lên cao đẳng.
Loại xuất sắc
Loại giỏi
Loại khá
Ngành Quản trị kinh doanh
Đại học
2009
 
506
 
422
 
0
 
0
 
86
 
 
 
Ngành Bảo hộ lao động
Đại học
2010
 
76
 
 
 
 
 
 
 
Ngành Xã hội học
Đại học
2009
 
81
 
 
 
 
 
 
 
Ngành Công tác xã hội
Đại học
 
2007
 
65
 
 
 
 
 
 
 
Ngành Kế toán
Đại học
2008
 
467
 
 
 
 
 
 
 
Ngành Tài chính - Ngân hàng
Đại học
2008
 
108
 
 
 
 
 
 
 

                                              LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
Tổng
 
Năm tốt nghiệp
Số học sinh nhập học
Số học sinh tốt nghiệp
Phân loại tốt nghiệp (%)
Số học sinh đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp
Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp học chuyển tiếp lên cao đẳng.
Loại xuất sắc
Loại giỏi
Loại khá
Ngành Quản trị kinh doanh
2 lớp
 
2009
61
Chưa tốt nghiệp
Ngành Kế toán
1 lớp
 
2009
229
Chưa tốt nghiệp
Ngành Tài chính–Ngân hàng: Chưa tuyển sinh

  2. Các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
      2.1. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý:

 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
      TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm học 2009 - 2010
TT
Nội dung
Tổng số
Hình thức tuyển dụng
Chức danh
Trình độ đào tạo
Tuyển dụng trước NDD16(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đâu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ68)
Giáo sư
Phó Giáo sư
Tiến sỹ/ Nghiên cứu sinh
Thạc sỹ/ Cao học
Đại học
Cao đẳng
Trình độ khác
*
Tng số
254
233
21
 
5
34
132
47
1
43
I
Giảng viên
145
 
 
 
5
29
97
14
 
 
*
Các khoa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 Công đoàn
11
11
 
 
1
 
8
2
 
 
2
Quản trị kinh doanh
12
12
 
 
 
 
11
1
 
 
3
Lý luận chính trị
12
12
 
 
 
6
6
 
 
 
4
Quản trị nhân lực
5
5
 
 
 
2
3
 
 
 
5
Xã hộ học
7
7
 
 
 
3
3
1
 
 
6
Công tác xã hội
7
7
 
 
1
1
3
2
 
 
7
Bảo hộ lao động
7
7
 
 
 
2
5
 
 
 
8
Kế toán
9
9
 
 
 
3
5
1
 
 
9
Tài chính ngân hàng
10
10
 
 
 
2
6
2
 
 
10
Sau đại học
3
3
 
 
 
2
1
 
 
 
11
GD thường xuyên
3
3
 
 
 
 
2
1
 
 
12
Luật
5
5
 
 
1
 
4
 
 
 
*
Các bộ môn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Tin học
5
5
 
 
 
 
5
 
 
 
2
Ngoại ngữ
14
14
 
 
 
1
13
 
 
 
3
Thể dục quân sự
6
6
 
 
 
 
2
4
 
 
4
Khoa học cơ bản
12
12
 
 
 
1
11
 
 
 
5
Kinh tế
7
7
 
 
 
1
6
 
 
 
*
Giảng viên kiêm chức
10
10
 
 
2
5
3
 
 
 
II
Cán bộ quản lý
119
98
21
 
2
5
35
33
1
43
 và nhân viên
*
Cán bộ lãnh đạo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Hiệu trưởng
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
Phó Hiệu trưởng
4
4
 
 
1
2
 
1
 
 
*
Các phòng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Tổ chức
5
5
 
 
 
 
3
2
 
 
2
Khoa học
5
5
 
 
 
1
3
1
 
 
3
Đào tạo
11
11
 
 
 
1
8
2
 
 
4
Tài vụ
8
8
 
 
 
 
3
3
1
1
5
Y tế
3
3
 
 
 
 
 
2
 
1
6
Quan hệ quốc tế
3
3
 
 
 
 
1
2
 
 
7
Công tác sinh viên
7
7
 
 
 
1
3
3
 
 
8
Thông tin tư liệu
9
9
 
 
 
 
2
7
 
 
9
Quản lý SV nội trú
12
6
6
 
 
 
1
2
 
9
10
Hành chính tổng hợp
36
21
15
 
 
 
2
2
 
32
*
Trợ lý các khoa
15
15
 
 
 
 
 
 
 
 
1
GD thường xuyên
10
10
 
 
 
 
5
5
 
 
2
Xã hội học
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
3
Kế toán
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
4
Tài chính ngân hàng
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
5
Quản trị kinh doanh
2
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
Hà Nội, ngày 10   tháng 12 năm 2009
HIỆU TRƯỞNG

       2.2. Cơ sở vật chất:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN
 

 
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học,
các chuyên ngành, năm học 2009 - 2010
STT
Nội dung
 
Đơn vị
tính
Tổng số
I
Diện tích đất đai cơ sở đào tạo quản lý sử dụng
ha
 2,1
II
Số cơ sở đào tạo
cơ sở
 02
III
Diện tích xây dựng
m2
33.014 
IV
Giảng đ­ường/phòng học
m2
 
1
Số phòng học
phòng
70
2
Diện tích
m2
7.520
V
Diện tích hội tr­ường      
m2
1.000
VI
Phòng máy tính
 
 03
1
Diện tích
m2
822,5
2
Số máy tính sử dụng được
máy tính
265
3
Số máy tính nối mạng ADSL
máy tính
265
VII
Phòng học ngoại ngữ
 
 
1
Số phòng học
phòng
01
2
Diện tích
m2
120
3
Số thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sx)
Thiết bị
 20
VIII
Thư­ viện
 
 
1
Diện tích
m2
1.714
2
Số đầu sách
quyển
41.150
IX
Phòng thí nghiệm
 
 
1
Diện tích
m2
 
2
 Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)
thiết bị
 
X
Phòng thực tập, thực hành
 
 
1
Diện tích
m2
120
2
Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)
thiết bị
100 bộ
XI
Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý
 
 
1
Số sinh viên ở trong KTX
sinh viên
2.336
2
Diện tích
m2
14.287
3
Số phòng
phòng
 262
4
Diện tích bình quân/sinh viên
m2/sinh viên
6,12
XII
Diện tích nhà ăn sinh viên thuộc cơ sở đào tạo quản lý
m2
1.216
XII
Diện tích nhà văn hóa      
m2
 0
XIII
Diện tích nhà thi đấu đa năng 
m2
 1.625
XIV
Diện tích bể bơi
m2
 0
XV
Diện tích sân vận động
m2
 3.056
 
Hà Nội, ngày 10   tháng 12 năm 2009
HIỆU TRƯỞNG
3. Công khai thu - chi tài chính:
3.1. Mức thu học phí
Đối với Đại học: 220.000 đồng/ tháng
Đối với Cao đẳng: 180.000 đồng/ tháng
3.2. Nguồn thu: (theo dự toán lập cho năm tài chính 2010)
- Ngân sách nhà nước cấp hằng năm: 16.500.000.000 đồng
- Thu tại trường: 11.700.000.000 đồng. Gồm:
Thu học phí: 8.200.000.000 đồng
Thu lệ phí và các khoản thu khác: 3.500.000.000 đồng
3.3. Phần chi:
- Ngân sách nhà nước cấp chi theo mục lục ngân sách.
- Nguồn thu tại trường:
Chi tăng cường cơ sở vật chất:                                                     35%
Chi cho giảng dạy:                                                                           35%
Chi cho tuyển sinh:                                                                             8%
Chi quản lý và các khoản chi hoạt động nhà trường:                22%
- Thu nhập bình quân hằng tháng: 3.675.000 đồng
Đối với giảng viên: 4.100.000 đồng
Đối với cán bộ quản lý: 3.500.000 đồng
Đối với nhân viên phục vụ: 2.600.000 đồng
 
Trên đây là toàn bộ báo cáo công khai đối với cơ sở giáo dục của Nhà trường, trong thời gian tới Nhà trường tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất và nâng cao số lượng và chất lượng cán bộ, giảng viên để có thể đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho toàn xã hội.

III. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

1. ĐÀO TẠO TRUNG CẤP

- Ngành đào tạo: Kỹ thuật máy tính; Ngân hàng; Kế toán; Du lịch Lữ hành
- Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 2 năm
- Bằng tốt nghiệp: Học theo hình thức nào cấp theo hình thức đó

 

2. ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

- Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh; Kế toán; Tài chính - Ngân hàng
- Đối tượng tuyển sinh: Xét theo kết quả thi Đại học
- Thời gian đào tạo: 3 năm
- Bằng tốt nghiệp: Học theo hình thức nào cấp theo hình thức đó

 

3. ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

Từ trung cấp lên đại học:
      - Ngành đào tạo: Kế toán; Tài chính - Ngân hàng
      - Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp trung cấp thuộc khối ngành Kinh tế - Quản tị kinh doanh. Có ít nhất 3 năm làm việc gắn bó với môn được đào tạo
      - Thời gian đào tạo: 2,5 – 3 năm
      - Bằng tốt nghiệp: Học theo hình thức nào cấp theo hình thức đó

Từ Cao đẳng lên Đại học:
      - Ngành đào tạo: Kế toán; Tài chính - Ngân hàng
      - Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành Kinh tế - Quản tị kinh doanh nếu hạng khá trở lên được thi ngay sau khi tốt nghiệp; nếu bằng trung bình phải có ít nhất một năm làm việc gắn bó với chuyên môn được đào tạo
      - Thời gian đào tạo: 1,5 năm
      - Bắt đầu tuyển sinh từ năm 2008
      - Bằng tốt nghiệp: Học theo hình thức nào cấp theo hình thức đó

 

4. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC BẰNG HAI

- Ngành đào tạo: Xã hội học; Quản trị kinh doanh; Bảo hộ lao động
- Đối tượng tuyển sinh: Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, không chính quy ( tại chức, chuyên tu, từ xa, mở rộng …)
- Thời gian đào tạo: 2,5 năm
- Bằng tốt nghiệp: Học theo hình thức nào cấp theo hình thức đó

 

5. ĐẠO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration)
- Mã tuyển sinh: 402; 403
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Cử nhân QTKD
- Kết quả đào tạo: Đến nay Nhà trường đã và đang đào tạo được:
      30 khóa tập trung với 1.016 sinh viên là cán bộ Công đoàn, công nhân viên chức lao động
      15 khóa tập trung với 5.351 sinh viên cho xã hội
      108 khóa học tại chức với gần 9.000 sinh viên là cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động trong cả nước

Ngành Bảo hộ lao động (Labour Protection)
- Mã tuyển sinh: 101
- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
- Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư bảo hộ lao động
- Kết quả đào tạo: Hiện nay Nhà trường đã và đang đào tạo được:
      15 khóa tập trung với 1.636 sinh viên
      03 khóa tại chức với gần 300 sinh viên

Ngành Xã hội học (Sociology)
- Mã tuyển sinh: 501
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Xã hội học
- Kết quả đào tạo: Hiện nay Nhà trường đã và đang đào tạo được:
      10 khóa tập trung với 1.600 sinh viên
      03 khóa tại chức với gần 100 sinh viên

Ngành Công tác xã hội (Social work)
- Mã tuyển sinh: 502
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Công tác Xã hội
- Kết quả đào tạo: Hiện nay Nhà trường đã và đang đào tạo 238 sinh viên

Ngành kế toán (Accounting)
- Mã tuyển sinh: 406; 407
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kế toán
- Kết quả đào tạo: Hiện nay Nhà trường đã và đang đào tạo:
      02 khó tập trung với 870 sinh viên
      03 khóa Tại chức với 276 sinh viên

Ngành Tài chính - Ngân hàng (Finance and Banking)
- Mã tuyển sinh: 407; 408
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
- Kết quả đào tạo: Hiện nay Nhà trường đã và đang đào tạo 796 sinh viên

Ngành Quản trị nhân lực (Human Management)
- Mã tuyển sinh: 404; 405
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản trị nhân lực
- Kết quả đào tạo: Hiện nay Nhà trường đã và đang đào tạo 75 sinh viên

Ngành Luật (Law)
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Học Cử nhân Luật
- Tuyển sinh từ năm 2009 - 2010

 

6. HỆ ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

- Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh; Xã hội học; Công tác xã hội; Bảo hộ lao động; Kế toán; Tài chính - Ngân hàng
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Tại chức
- Kết quả đào tạo: Đến nay Nhà trường đã và đang đào tạo hơn 15.000 sinh viên là công nhân viên chức lao động

 

7. CAO HỌC

- Chuyên ngành đào tạo: quản lý Nguồn nhân lực
- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp đại học hệ tập trung và hệ không tập trung thuộc khối ngành kinh tế và Quản trị kinh doanh
- Thời gian đào tạo:
       Đào tạo tập trung: 2 năm
       Đào tạo không tập trung: 3 năm
- Bằng tốt nghiệp: Thạc sỹ kinh tế
- Kết quả đào tạo: Tuyển sinh từ năm 2007 - 2008. Hiện có 2 lớp cao học với 80 học viên

 

8. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN NGẮN HẠN

- Đào tạo ngắn hạn theo từng phần chương trình: Nhằm nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công tác đối với những cán bộ đã tốt nghiệp đại học hoặc không có điều kiên học dài hạn. Những cán bộ được đào tạo từng phần, kết thúc khóa học được cấp chứng chỉ, chứng nhận đã qua chương trình đào tạo được 78 khóa với 7.205 cán bộ
- Bồi dưỡng tập huấn ngắn hạn: Từ năm 1992 đến nay. Nhà trường đã bồi dưỡng tập huấn:
      02 lớp dự bị công nhân ưu tú: 77 người
      Bồi dưỡng chuyên đề gần 40.000 lượt cán bộ Công đoàn các cấp
      Bồi dưỡng cán bộ Công đoàn chủ chốt hơn 1000 người
      Bồi dưỡng giảng viên kiêm chức hơn 500 người

 

9. ĐÀO TẠO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN LÀO, CÔNG ĐOÀN CAMPUCHIA

- Cán bộ Công đoàn Lào: Từ năm 1979 đến nay, Nhà trường đã và đang đào tạo được 735 người
      Hệ đại học 11 khóa với 47 người
      Đào tạo ngắn hạn 15 khóa với 340 người; trung cấp 2 khóa với 48 người
      Đào tạo, bồi dưỡng tại Lào 300 người
- Cán bộ Công đoàn Campuchia: Từ năm 1981 đến năm 1991, Nhà trường đã đào tạo:
      Hệ đại học 2 khóa với 11 người
      Hệ trung cấp, ngắn hạn 8 khóa với 200 người

 

IV. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Từ năm 1992 đến nay công tác nghiênm cứu khoa học của Nhà trường đã đạt được nhiều kết quả:
- 05 đề tài cấp Nhà nước (chủ trì 3, tham gia 2)
- 01 dự án cấp Nhà nước
- 24 đề tài, dự án cấp Bộ
- 156 đề tài cấp cơ sở
- 194 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên
- 65 giáo trình, sách, tài liệu tham khảo
- 06 cuốn kỷ yếy Hội thảo khoa học

 

V. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

1. Xây dựng Trường Đại học Công đoàn trở thành:

- Trường đại học đa ngành, đa cấp vừa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tổ chức Công đoàn, vừa đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội
- Trung tâm nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn

2. Củng cố bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảm bảo về số lượng đáp ứng yêu cầu của trường đại học chính quy hiên đại
3. Nâng cao chất lượng quản lý giáo dục, hoàn thiên hệ thống quy chế
4. Tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học
5. Đẩy mạnh và phát triển có hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo , nghiên cứu khoa học