Đại học Văn Hoá Hà Nội

Bản đồ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF CULTURE


1. Địa chỉ: 418 Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội
Tel: (844)851.1971, 851.8059, 851.8071
Fax: (844)514.1629

Email: [email protected]
Web: www.huc.edu.vnBộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đến thăm trường

2. Sơ lược về sự ra đời của trường

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội được thành lập ngày 26/3/1959, theo Quyết định số 134/VH-QĐ của Bộ Văn hoá (Nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Trong quá trình phát triển của mình, trường đã trải qua những giai đoạn lịch sử như sau:

* Giai đoạn 1: Từ 1959 đến 1960

Trường mang tên “Trường Cán bộ văn hoá”. Nhiệm vụ của trường khi đó là bồi dưỡng kiến thức, chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ văn hoá.

* Giai đoạn 2: Từ tháng 8/1960 đến 1977

Trường được đổi tên thành trường “Lý luận nghiệp vụ văn hoá” theo quyết định số 127/VHQĐ của Bộ Văn hoá.

* Giai đoạn 3: Từ 5/9/1977 đến 1982

Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng nghiệp vụ văn hoá theo quyết định số 246/CP của Thủ tướng Chính phủ với chức năng đào tạo cao đẳng các ngành nghiệp vụ văn hoá.

* Giai đoạn 4: Từ 4/9/1982 đến nay

Trường một lần nữa được nâng cấp thành trường Đại học Văn hoá Hà Nội theo quyết định số 228/TC-QĐ của Thủ tướng Chính phủ. Chức năng của trường là đào tạo các cán bộ thư viện, cán bộ bảo tồn bảo tàng, phát hành sách, văn hoá du lịch và những người tổ chức hoạt động văn hoá.

3. Chức năng của trường

Cũng như các trường đại học khác, Đại học Văn hóa Hà Nội thực hiện hai chức năng chính: Đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Chức năng Đào tạo

· Bậc đại học:

o Thời gian đào tạo: 4 năm

o Loại hình đào tạo

§ Đào tạo chính quy tập trung

§ Đào tạo không chính quy

§ Vừa học vừa làm (tại chức)

o Bằng: Cử nhân văn hoá

o Chuyên ngành đào tạo:

§ Ngành Bảo tàng

§ Ngành Phát hành Xuất bản phẩm

§ Ngành Văn hoá Dân tộc

§ Ngành Quản lý Văn hoá

· Chuyên ngành Quản lý nhà nước về văn hoá

· Chuyên ngành Quản lý Nghệ thuật

· Chuyên ngành Giáo dục Âm nhạc

· Chuyên ngành Mỹ thuật Quảng cáo

§ Ngành Văn hoá Du lịch

· Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch

§ Ngành Thư viện – Thông tin

§ Ngành Văn hoá học

§ Ngành sáng tác và lý luận, phê bình văn học

· Bậc sau đại học:

o Thạc sỹ:

§ Thời gian đào tạo: Chính quy tập trung 2 năm hoặc chính quy tập trung theo định kỳ 3 năm

§ Bằng Thạc sỹ

§ Chuyên ngành đào tạo:

· Thư viện học

· Văn hoá học

. Quản lý Văn hoá

o Tiến sỹ:

§ Thời gian đào tạo: 5 năm đối với người có bằng đại học và 3-4 năm đối với người có bằng thạc sỹ

§ Bằng Tiến sỹ

§ Chuyên ngành đào tạo:

· Thư viện học

· Văn hoá học

· Đào tạo ngắn hạn :

o Thời gian: Từ 1 tuần đến 6 tháng (tuỳ theo từng lớp)

o Cấp chứng chỉ

o Chuyên ngành đào tạo: Một số chuyên ngành và chuyên đề của bậc đào tạo đại học

Chức năng Nghiên cứu khoa học: Gồm các hướng nghiên cứu

o Thư viện học

o Chính sách và Quản lý văn hóa

o Bảo tồn bảo tàng

o Kinh doanh Xuất bản phẩm

o Du lịch học

o Văn hóa Dân tộc thiểu số

o Văn hóa học

o Lý luận phê bình văn học

o Văn hoá Đương đại

o Di sản văn hoá

o Xã hội học văn hoá

o Văn hóa Thế giới

4. Số lượng sinh viên của trường (năm học 2007 – 2008)

Tổng số: 7263

Trong đó: Hệ đào tạo chính quy: 3796 sinh viên

Hệ đào tạo tại chức: 3150 sinh viên

Hệ đào tạo sau đại học : 317 học viên

5. Đội ngũ cán bộ, giảng viên và nghiên cứu viên của trường (2008): 280 người, trong đó

* Phân theo học hàm:

PGS: 10

* Phân theo học vị:

Tiến sỹ: 32

Thạc sỹ: 108

Cử nhân: 120

Trình độ khác: 28

* Phân theo ngạch công chức:

o Giảng viên: 140 người, trong đó

Giảng viên chính: 33

Giảng viên: 97

Trợ giảng: 10

o Cán bộ, nhân viên: 137 người, trong đó

Chuyên viên chính: 3

Chuyên viên: 32

Nghiên cứu viên chính: 2

Nghiên cứu viên: 17

Thư viện viên chính: 1

Thư viện viên: 16

Khác: 66

 

6. Một số thành tựu của trường

* Là trường đại học lớn nhất của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 50 năm qua, trường đã đào tạo được hàng chục nghìn cán bộ văn hoá hiện đang công tác trên khắp mọi miền đất nước. Hầu hết đội ngũ cán bộ văn hoá ở các cơ quan trung ương và địa phương đều đã hoặc đang là sinh viên Đại học Văn hoá Hà Nội. Trong số họ có rất nhiều cán bộ đang làm công tác quản lý và lãnh đạo, giữ vai trò chủ chốt trong các cơ quan của chính phủ và ngành văn hoá- thông tin. Nhiều cán bộ văn hoá của Lào và Căm- Pu- Chia cũng đã được đào tạo tại trường.

* Trường có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học lớn và các tổ chức khoa học uy tín của nước ngoài, liên kết triển khai nhiều hoạt động hợp tác khoa học và đào tạo có hiệu quả.

* Hệ đào tạo sau đại học được hình thành từ năm 1991 với hai ngành Thông tin thư viện và Văn hoá học, đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ của hàng nghìn cán bộ thư viện và cán bộ văn hoá do nhà trường đào tạo trước đây. Đến nay, hệ sau đại học của trường đã đào tạo được hơn 200 thạc sỹ thuộc hai ngành này.

* Trường đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Nhiều hội nghị khoa học có quy mô toàn ngành, toàn quốc đã được triển khai ngay cả trong thời kỳ chiến tranh. Các đề tài nghiên cứu của trường đã tiếp cận những vấn đề lý luận cơ bản về văn hoá truyền thống, đồng thời góp thêm tiếng nói vào việc nghiên cứu văn hoá hiện đại.

* Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng phát triển mạnh mẽ. Năm nào cũng có những công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên được trao giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của ngành đại học. Hai năm liền trường được Bộ Giáo dục- Đào tạo tặng Bằng khen là đơn vị “đạt thành tích cao trong phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học”.

* Vì những thành tích trên, trường Đại học Văn hoá đã đạt được nhiều Bằng khen và ba Huân chương Lao động: Huân chương Lao động hạng Ba (1984), Huân chương Lao động hạng Hai (1989), Huân chương Lao động hạng Nhất (1994) và Huân chương Độc lập hạng Ba (2004).

7. Hướng phát triển của trường những năm tới

* Tiếp tục giữ vững mô hình đào tạo kết hợp nghiên cứu khoa học, từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và nghiên cứu khoa học; phấn đấu trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu lớn về văn hoá nói chung, về khoa học quản lý và nghiệp vụ văn hoá nói riêng của cả nước;