Hanoi Free Local Tours

Bản đồ

GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC HANOI FREE LOCAL TOURS
Hanoi Free Local Tours là một câu lạc bộ (CLB) một nhóm sinh viên và người đi làm sáng lập và quản lý. Sau 5 tháng thành lập, hanoi Free Local Tours có hơn 30 thành viên, với 20 thành viên thường xuyên hoạt động. Chúng tôi là những người trẻ đam mê tiếng Anh, yêu lịch sử văn hóa Việt Nam . Vì vậy, chúng tôi sử dụng tiếng Anh để giúp đỡ du khách nước ngoài, quảng quá hình ảnh văn hóa Việt nam cho du khách quốc tế. Đây cũng chính là môi trường để chúng tôi cải thiện kỹ năng, ngoại ngữ, chuẩn bị cho môi trường học và làm việc quốc tế.
CLB Hanoi Free Local Tours được quản lý theo mô hình chuyên nghiệp bởi người sáng lập CLB HANOI FREE LOCAL TOURS và các thành viên trong CLB. Hàng tháng, các thành viên họp mặt tổng kết theo dõi hoạt động của CLB.