85, Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Các địa điểm tại địa chỉ này

Nhà hàng tiệc cưới Melisa Center

85, Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh