Karaoke tại Hồ Chí Minh


Apogee Saigon

33-33A, Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

35110729    apogeesaigon.com;

1365 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Star

36, Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 753 433    (84-8)

482 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Top Ten

517-519, Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 626 126    (84-8)

1169 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Sài Gòn By Night

467, Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 628 264    (84-8)

1062 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Nhạc Trẻ

447, Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 654 508    (84-8)

752 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Lam Trường

363, Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

1782 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Phong Cách

644, Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 135 555    (84-8)

781 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke K-T

672-674-676, Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 627 173    (84-8)

2580 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke 64

690-692, Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 636 479    (84-8)

1452 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Gia Đình E3

768EDF, Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

3018 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Anh Em

109, Lạc Long Quân, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

701 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng thu âm 108

45B, Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 637 875    (84-8)

1019 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng thu âm New Star

45P, Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

607 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng thu âm T & T

48, Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

380 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Sài Gòn Idol

185, Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 682 878    (84-8)

1696 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Ly Ly

32-34, Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 534 130    (84-8)

849 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Dylan

11, Nguyễn Tiểu La, Phường 5, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 575 612    (84-8)

974 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Nguyễn

448, Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 398 326    (84-8)

1111 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Valentine

334, Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 73 073 071    (84-8) 73 073 072

3131 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Quán 130 Lâm Viên

130, Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 351 909    (84-8)

568 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh