VIB tại Hồ Chí Minh


ATM - VIB

440-442, Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

546 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VIB Quận 11

440-442, Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 749 049    (84-8) 39 749 048    http://www.vib.com.vn;

1235 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VIB Nguyễn Tri Phương

96, Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 614 191    (84-8) 62 614 192    http://www.vib.com.vn;

Ngân hàng quốc tế Việt Nam

827 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VIB Châu Văn Liêm

9, Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 520 767    (84-8) 39 520 768    http://www.vib.com.vn;

Ngân hàng Quốc Tế

574 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VIB Quận 5

133, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 574 769    (84-8) 39 574 770    http://www.vib.com.vn;

Ngân hàng Quốc Tế

1303 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VIB - Phòng giao dịch Hùng Vương

468, Hồng Bàng, Phường 16, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 608 736    (84-8)    http://www.vib.com.vn;

Ngân hàng quốc tế VIB

1036 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VIB Nguyễn Trãi

68, Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 242 224    (84-8) 39 242 226    http://www.vib.com.vn;

686 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - VIB

133, Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

633 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VIB Bến Nghé

133, Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 278 027    (84-8) 38 278 028    http://www.vib.com.vn;

627 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VIB - Trung tâm thẻ HCM

63A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 217 686    (84-8) 39 141 540

909 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VIB Cao Thắng

13, Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 291 202    (84-8) 39 291 203    http://vib.com.vn;

Ngân hàng Quốc Tế

1267 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - VIB

92, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

874 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng quốc tế VIB

92, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 217 686    (84-8) 38 216 788    http://www.vib.com.vn;

1610 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - VIB

63A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

1164 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VIB Quận 10

63A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 217 686    (84-8) 39 141 540    http://vib.com.vn;

Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam

1017 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VIB Phạm Ngũ Lão

343, Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 917 445    (84-8) 62 917 446    http://www.vib.com.vn ;

Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam

1911 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - VIB

69, Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Hồ Chí Minh

997 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chi nhánh ngân hàng VIB

179, Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 389 918    (84-8) 38 389 917    http://www.vib.com.vn;

Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế

2775 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - VIB

179, Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế

824 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh