VIB tại Hồ Chí Minh


ATM - VIB

440-442, Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

577 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VIB Quận 11

440-442, Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 749 049    (84-8) 39 749 048    http://www.vib.com.vn;

1483 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VIB Nguyễn Tri Phương

96, Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 614 191    (84-8) 62 614 192    http://www.vib.com.vn;

Ngân hàng quốc tế Việt Nam

885 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VIB Châu Văn Liêm

9, Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 520 767    (84-8) 39 520 768    http://www.vib.com.vn;

Ngân hàng Quốc Tế

647 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VIB Quận 5

133, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 574 769    (84-8) 39 574 770    http://www.vib.com.vn;

Ngân hàng Quốc Tế

1482 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VIB - Phòng giao dịch Hùng Vương

468, Hồng Bàng, Phường 16, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 608 736    (84-8)    http://www.vib.com.vn;

Ngân hàng quốc tế VIB

1272 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VIB Nguyễn Trãi

68, Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 242 224    (84-8) 39 242 226    http://www.vib.com.vn;

847 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - VIB

133, Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

691 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VIB Bến Nghé

133, Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 278 027    (84-8) 38 278 028    http://www.vib.com.vn;

682 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VIB - Trung tâm thẻ HCM

63A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 217 686    (84-8) 39 141 540

1014 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VIB Cao Thắng

13, Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 291 202    (84-8) 39 291 203    http://vib.com.vn;

Ngân hàng Quốc Tế

1461 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - VIB

92, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

921 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng quốc tế VIB

92, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 217 686    (84-8) 38 216 788    http://www.vib.com.vn;

1750 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - VIB

63A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

1228 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VIB Quận 10

63A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 217 686    (84-8) 39 141 540    http://vib.com.vn;

Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam

1079 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

VIB Phạm Ngũ Lão

343, Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 917 445    (84-8) 62 917 446    http://www.vib.com.vn ;

Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam

2132 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - VIB

69, Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Hồ Chí Minh

1044 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chi nhánh ngân hàng VIB

179, Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 389 918    (84-8) 38 389 917    http://www.vib.com.vn;

Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế

2873 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ATM - VIB

179, Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế

883 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh
An
diachiso.vn