Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

Bản đồ

Trong suốt 50 năm qua, Trường luôn nhận được sự quan tâm toàn diện, sâu sắc của Bộ Xây dựng, của Bộ Giáo dục & Đào tạo, các Ban ngành cũng như doanh nghiệp… Với truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, tập thể giáo viên, cán bộ CNV nhà trường đã chủ động, sáng tạo, đi đầu vượt khó, vững bước vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế, đáp ứng kịp thời yêu cầu của sự nghiệp đổi mới của Đảng.


Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII về giáo dục- đào tạo, trong những năm vừa qua trường Cao đẳng Xây dựng số 1 không ngừng phấn đấu, đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, cải tiến phương pháp giảng dạy, đa dạng hoá loại hình đào tạo, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết đi đôi với thực hành, sản xuất. Đồng thời, Nhà trường mở rộng các hoạt động hợp tác với các đối tác nước ngoài, đã và đang tham gia các dự án quốc tế.


Nhà trường đã trực tiếp đào tạo được 40.000 cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật, phối hợp với trường ĐH Xây dựng, Học viện Tài chính- Kế toán đào tạo hàng ngàn kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, kỹ sư cấp thoát nước & môi trường, đô thị, cầu đường, cử nhân kế toán. Hơn 95% học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp đã được tuyển dụng vào các cơ quan, doanh nghiệp trên mọi miền đất nước.

Hiện nay, nhà trường đào tạo 06 chuyên ngành cao đẳng, 03 chuyên ngành Trung học chuyên nghiệp, 06 chuyên ngành đào tạo công nhân kỹ thuật bậc 3/7, cao đẳng nghề, trung học nghề với quy mô đào tạo 5000- 6000 học sinh, sinh viên.

Về nhân lực: Tổng só cán bộ viên chức hiện nay là 185 người, trong đó có 06 Nhà giáo ưu tú, 2 tiến sĩ, 1 chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ, 65 Thạc sĩ và đang theo học các khoá đào tạo thạc sĩ trong và ngoài nước, 165 có trình độ đại học các chuyên ngành.


Qua 50 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành , Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 đạt được những thành tích nổi bật sau:

Phần thưởng tập thể
- 3 Huân chương Lao động hạng Ba do Nhà nước tặng 1961, 1976, 1979
- 1 Huân chương Lao động hạng Nhì do Nhà nước tặng năm 1998
- 1 Huân chương Lao động hạng Nhất do Nhà nước tặng năm 2003
- 1 Huân chương độc lập hạng Ba do Nhà nước tặng năm 2006
- Nhiều cờ thưởng của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Hà Tây, Thành phố Hà Đông về phong trào Đoàn, các hội thao, Hội khoẻ Phù Đổng, Hội diễn văn nghệ.
- 1 huân chương Lao động hạng ba do nhà nước tặng cho khoa Xây dựng năm 1999.
- Nhiều tổ môn giáo viên, phòng ban được tỉnh Hà Tây công nhận danh hiệu tổ lao động xã hội chủ nghĩa. Có đơn vị đạt 5 năm liền. Đặc biệt tổ môn công trình lực học được tặng danh hiệu tổ lao động XHCN đầu tiên của ngành ĐH và THCN ( năm 1961-1962) Huân chương Lao động hạng ba của Chính phủ.
- Nhiều lớp được công nhận Tập thể học sinh XHCN.

Phần thưởng cá nhân
- 2 Huân chương Lao động hạng Ba do nhà nước tặng
- 117 Huân, huy chương chống Mỹ cứu nước
- 98 Huy chương Vì nghiệp xây dựng
- 52 Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục
- 6 giáo viên được tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú
- Trên 50% giáo viên dạt danh hiệu Giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp
- Nhiều bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, viện thi đua khen thưởng, uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Thị xã Hà Đông.
- Nhiều giải thưởng cá nhân trong các hội khoẻ, hội thao, văn nghệ.

Địa chỉ liên hệ: Xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Tel. : 04.2652629 Fax: 04.5530553
Website: www.cdxd1.edu.vn