Trường Cao đẳng Truyền Hình

Bản đồ

Trường Cao đẳng Truyền hình, tiền thân là trường Công nhân kỹ thuật Phát thanh được thành lập ngày 10-3-1956 tại Đài Phát thanh Mỹ Trì, có nhiệm vụ đào tạo cán bộ trung cấp cho các đài truyền thanh, phát thanh trong cả nước. Ngày 10-3 hàng năm được chọn là ngày truyền thống của trường.

Sau nhiều lần tách nhập, đổi tên, đổi cơ quan chủ quản và di chuyển địa điểm tới 6 lần qua nhiều địa bàn. Năm 1973, trường được cấp 20.000 m2 tại thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (cũ) (nay thuộc Thành phố Hà Nội) để xây dựng trường.

Ngày 01-10-1979, Uỷ ban Phát thanh Truyền hình ký quyết định chuyển trường Công nhân Kỹ thuật Phát thanh thành trường Nghiệp vụ Phát thanh Truyền hình trực thuộc Uỷ ban Phát thanh Truyền hình với nhiệm vụ mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ thuật và thi tay nghề cho các học viên.

Năm 1984 là năm đầu tiên trường đào tạo chính quy dài hạn các nghề phát thanh viên, biên tập viên và cán bộ quản lý đài Truyền thanh huyện.

Ngày 24/04/1987, Trường Nghiệp vụ Phát thanh Truyền hình đã được bàn giao sang trực thuộc Bộ Thông tin.

Ngày 03/12/1992, Trường được nâng cấp thành Trường Trung học Phát thanh Truyền hình.

Ngày 01/11/1993, Trường được bàn giao về Đài Truyền hình Việt nam và ngày 20/02/1997, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam ký quyết định đổi tên trường là Trường Trung học Truyền hình.

Ngày 21/01/2005, Trường được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định thành lập Trường Cao đẳng Truyền hình.

Hơn 55 năm hình thành và phát triển, Trường đã đào tạo ra hàng vạn công nhân kỹ thuật, hàng ngàn kỹ thuật viên, phóng viên biên tập, phóng viên quay phim. Phối hợp với nhiều trường đại học để bồi dưỡng và đào tạo lại hàng trăm phóng viên báo chí, kỹ sư điện tử, tin học ở trình độ đại học, cao đẳng, cung cấp cho ngành Phát thanh, Truyền hình cả nước.

Đội ngũ giảng viên của trường luôn được bổ sung và nâng cấp cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh lực lượng giảng viên kiêm chức đến từ các đài Phát thanh Truyền hình và các trường đào tạo có uy tín.

Hiện nay nhà trường đang tích cực đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đổi mới các chương trình đào tạo, đề cương môn học theo hướng sát với yêu cầu thực tế nhằm đáp ứng đòi hỏi về chất lượng nguồn nhân lực của các cơ quan báo chí, truyền thông trong cả nước.

Trong thời gian sắp tới Trường Cao đẳng Truyền hình sẽ nâng cấp lên thành Học viện Truyền hình.

Nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Truyền hình:

- Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và trung cấp trong lĩnh vực Báo chí; Công nghệ Điện ảnh - Truyền hình; Tin học ứng dụng; Công nghệ kỹ thuật diện, diện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông với các hình thức đào tạo chính quy, tại chức, ngắn hạn.

- Liên kết với các trường Đại học, học viên trong và ngoài nước để đào tạo chuyên ngành trên ở trình độ cao hơn.

- Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Kỷ niệm 56 năm ngày thành lập trường (10/03/1956- 10/03/2012), Trường Cao đẳng Truyền hình đã có những bước tiến vượt bậc. Nhà trường đã đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, đội ngũ giảng viên ngày một nâng cao về trình độ. Nhà trường là cơ sở đào tạo để cung cấp nhiều nguồn nhân lực cho các Cơ quan Báo chí, Truyền thông trong cả nước.