Bến xe Giáp Bát

Bản đồ

Lộ trình các chuyến xe liên tỉnh: TUYẾN GIÁP BÁT – HẢI PHÒNG – XE KHÁCH NAM 

TUYẾN GIÁP BÁT – TP BUÔN MÊ THUỘT – ĐẮK LẮK– TT TÂN ĐẠT 
TT
Số nốt
Giờ xuất bến tại Giáp Bát
Giờ xuất bến tại Bến xe TP Buôn Mê Thuột
Ghi chú
 
1
9h00
9h00
 
 
 

 

TT
Giờ xuất bến
TT
Giờ xuất bến
BX Giáp Bát
BX Hải Phòng
BX Giáp Bát
BX Hải Phòng
1
5:00
5:20
14
12:10
13:10
2
5:35
6:00
15
12:45
13:30
3
5:50
6:40
16
13:30
14:01
4
6:20
7:40
17
14:30
14:30
5
6:50
8:00
18
14:45
14:50
6
7:20
8:20
19
15:45
15:40
7
7:35
8:50
20
16:15
16:20
8
8:35
9:30
21
16:30
17:00
9
9:20
10:10
22
17:30
17:20
10
9:50
10:30
23
18:00
18:00
11
10:20
11:10
24
18:15
18:20
12
10:50
11:50
25
18:45
19:00
13
11:35
12:50
 
 
 

 

TUYẾN GIÁP BÁT – BẾN XE ĐÒ QUAN – NAM ĐỊNH – XE KHÁCH NAM

TT
Giờ xuất bến
TT
Giờ xuất bến
BX Giáp Bát
BX Đò Quan - Nam Định
BX Giáp Bát
BX Đò Quan - Nam Định
1
5:00
7:50
9
14:50
7:40
2
5:15
10:00
10
13:30
13:30
3
6:50
10:30
11
10:30
17:00
4
6:30
6:00
12
13:20
16:30
5
6:40
6:15
13
14:40
16:45
6
7:00
10:10
14
17:30
17:15
7
10:20
10:20
15
14:30
19:00
8
13:10
13:20
16
18:20
18:40

TUYẾN GIÁP BÁT – BẾN XE NAM ĐỊNH – XE KHÁCH NAM 

 

TT
Giờ xuất bến
TT
Giờ xuất bến
BX Giáp Bát
BX Nam Định
BX Giáp Bát
BX Nam Định
1
5:00
7:40
20
11:15
16:20
2
5:15
8:10
21
11:30
16:30
3
5:30
8:40
22
12:00
16:40
4
5:45
8:50
23
12:15
17:00
5
6:00
9:00
24
12:30
17:10
6
6:15
9:30
25
13:00
17:20
7
6:30
10:00
26
13:10
17:30
8
6:40
10:10
27
13:20
17:40
9
6:50
10:20
28
13:30
18:10
10
7:00
10:40
29
13:40
18:20
11
7:10
11:00
30
14:10
18:30
12
7:20
11:15
31
14:20
18:40
13
7:30
11:45
32
14:30
18:50
14
7:40
13:10
33
15:00
19:20
15
7:50
13:40
34
15:20
19:40
16
8:10
13:50
35
15:50
20:00
17
8:20
14:50
36
17:50
20:20
18
9:00
15:10
37
18:00
20:40
19
9:20
16:10
38
19:00
21:00

 

TUYẾN GIÁP BÁT – BX VINH – NGHỆ AN– TT TÂN ĐẠT
 
Nốt
Giờ xe chạy tại Giáp Bát
Giờ xe chạy tại Bến xe Vinh – Nghệ An
Ghi chú
1
5:40
12:20
 
2
7:40
14:20
 
3
8:40
15:20
 
4
9:40
16:20
 
5
11:00
17:40
 

TUYẾN GIÁP BÁT – ĐÔ LƯƠNG – NGHỆ AN– XE KHÁCH NAM 

Nốt
Giờ xe chạy tại Giáp Bát
Giờ xe chạy tại Bến xe Đô Lương – Nghệ An
Ghi chú
1
6:00
12:30
 
2
6:30
13:30
 
3
7:00
14:30
 
4
7:30
 
 
5
 
5:30
 

TUYẾN GIÁP BÁT – VINH – XE KHÁCH NAM

TT
Giờ xuất bến
TT
Giờ xuất bến
BX Giáp Bát
BX Vinh – Nghệ An
BX Giáp Bát
BX Vinh – Nghệ An
1
5:00
12:00
8
8:20
15:20
2
5:20
12:20
9
8:40
15:40
3
5:40
12:40
10
9:00
16:20
4
6:00
13:00
11
9:40
16:40
5
6:20
13:40
12
10:00
17:00
6
7:00
14:20
13
10:20
17:40
7
7:40
14:40
14
11:00
 
7
8:00
15:00
15
 
11:40

TUYẾN GIÁP BÁT – NINH BÌNH CHẤT LƯỢNG CAO – XE KHÁCH NAM 

TT
Giờ xuất bến
TT
Giờ xuất bến
BX Giáp Bát
Bến xe Ninh Bình
BX Giáp Bát
Bến xe Ninh Bình
1
6:00
5:30
9
12:45
12:00
2
7:00
6:15
10
13:30
12:45
3
7:45
7:00
11
14:15
13:30
4
8:30
7:45
12
15:00
14:15
5
9:15
8:30
13
15:45
15:00
6
10:00
9:15
14
16:30
15:45
7
10:50
10:00
15
17:20
16:30
8
11:50
11:00
16
18:20
17:20

TUYẾN GIÁP BÁT – NINH BÌNH CHẤT LƯỢNG THƯỜNG – XE KHÁCH NAM

 

Nốt
Giờ xe chạy tại Giáp Bát
Giờ xe chạy tại Bến xe Ninh Bình
Ghi chú
1
6:20
8:40
 
2
7:20
9:30
 
3
8:00
11:30
 
4
11:00
13:40
 
5
13:00
15:30
 

 

TUYẾN GIÁP BÁT – THÁI BÌNH – XE KHÁCH NAM 

 

TT
Giờ xuất bến
TT
Giờ xuất bến
BX Giáp Bát
BX Thái Bình
BX Giáp Bát
BX Thái Bình
1
5:10
5:10
16
11:55
11:55
2
5:40
5:40
17
12:40
12:40
3
6:20
6:20
18
13:10
13:10
4
6:30
6:30
19
13:40
13:40
5
7:10
7:10
20
14:10
14:10
6
7:40
7:40
21
14:40
14:40
7
8:10
8:10
22
15:20
15:20
8
8:30
8:30
23
15:50
15:50
9
9:10
9:10
24
16:10
16:10
10
9:30
9:30
25
16:40
16:40
11
10:00
10:00
26
17:20
17:20
12
10:20
10:20
27
17:50
17:50
13
10:40
10:40
28
18:20
18:20
14
11:10
11:10
29
19:00
19:00
15
11:30
11:30
 
 

 

TUYẾN GIÁP BÁT – THANH HÓA (BẾN BẮC – BẾN TÂY) – XE KHÁCH NAM 

Nốt
Giờ xe chạy tại Giáp Bát
Giờ xe chạy tại Bến Bắc Thanh Hóa
Giờ xe chạy tại Bến Tây Thanh Hóa
Ghi chú
1
5:15
12:25
 
 
2
5:30
 
12:35
 
3
6:10
13:00
 
 
4
6:40
 
13:20
 
5
7:10
13:45
 
 
6
7:20
 
13:50
 
7
7:30
14:00
 
 
8
7:50
14:15
 
 
9
8:00
 
14:20
 
10
8:30
14:45
 
 
11
8:40
 
14:50
 
12
9:10
15:15
 
 
13
9:30
15:30
 
 
14
9:40
 
15:35
 
15
10:10
16:00
 
 
16
10:30
16:15
 
 
17
10:50
16:30
 
 
18
11:10
17:00
 
 
19
11:45
 
17:40
 

TUYẾN GIÁP BÁT – BẾN XE MIỀN ĐÔNG – TP HCM– XE KHÁCH NAM

TT
Bến xe
Giờ xuất bến Tài (nốt)
Ghi chú
1
2
3
4
1
Giáp Bát
10h00
15h00
18h00
8h00
 
2
Miền Đông
10h00
16h00
20h00
8h00
 

TUYẾN GIÁP BÁT – BẾN XE MIỀN ĐÔNG – TP HCM– TT TÂN ĐẠT 

TT
Số nốt
Giờ xuất bến tại Giáp Bát
Giờ xuất bến tại Bến xe Miền Đông
Ghi chú
 
1
13h00
17h00