Bi-a tại Hoàn Kiếm


Billiards Club

8, Hàng Bài, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 32 668 888

1510 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Huyền Tẹt

16A, Phùng Hưng Trong, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 270 669 - 39 275 048

Cafe - Bi-A

750 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

AKAYS - Câu lạc bộ Bida

25, Ngô Văn Sở, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 426 282

1812 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Funky Monkey Pub

31, Hàng Thùng, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 286 113

Chú khỉ hiện đại.

1998 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hoàn Kiếm