Bi-a tại Hai Bà Trưng


Bia hơi Việt Hà - Các món nhậu

327, Thanh Nhàn, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

839 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bia hơi Hà Nội

112E6, Kim Ngưu, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

682 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Billiards Club

164, Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84-4) 36 281 093

2141 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Câu lạc bộ Bi-a

214, Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

1660 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Walkman - Cafe & Billiards Club

145, Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cà phê wifi, bóng đá.

786 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Billiards Club

168, Lò Đúc, Phường Đông Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bi-a - Cafe - Ăn sáng

929 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Câu lạc bộ Dân Chủ

2, Trần Thánh Tông, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bi a, bóng bàn

1118 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Câu lạc bộ Bi a - Bi da

1, Tăng Bạt Hổ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2059 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hai Bà Trưng