Bi-a tại Hai Bà Trưng


Bia hơi Việt Hà - Các món nhậu

327, Thanh Nhàn, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

859 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bia hơi Hà Nội

112E6, Kim Ngưu, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

700 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Billiards Club

164, Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

(84-4) 36 281 093

2162 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Câu lạc bộ Bi-a

214, Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

1671 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Walkman - Cafe & Billiards Club

145, Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cà phê wifi, bóng đá.

800 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Billiards Club

168, Lò Đúc, Phường Đông Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bi-a - Cafe - Ăn sáng

948 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Câu lạc bộ Dân Chủ

2, Trần Thánh Tông, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bi a, bóng bàn

1130 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Câu lạc bộ Bi a - Bi da

1, Tăng Bạt Hổ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2083 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hai Bà Trưng