VRB tại Hoàn Kiếm


ATM - VRB

85, Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

1177 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng liên doanh Việt Nga - VRB

10, Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 264 700    (84-4) 39 264 701

Phòng giao dịch Hoàn Kiếm

1238 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - VRB

85, Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 426 668    (84-4) 39 426 669    http://www.vrbank.com.vn;

Ngày 19/11/2006, Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) chính thức tổ chức lễ khai trương và đi vào hoạt động.

3090 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hoàn Kiếm