Bánh mì Bảo Quyên

Bản đồ

“Pate Lãn Ông” của Bánh mì Bảo Quyên ngon đến mức địa chỉ cũ của cửa hàng đã trở thành một danh từ riêng của những người đam mê bánh mì phố cổ.

bánh mì bảo quyên ảnh 1

bánh mì bảo quyên ảnh 2