Viện Đại học Mở Hà Nội

Bản đồ

- Viện Đại học Mở Hà Nội là một trường đại học công lập hoạt động trong hệ thống các trường đại học quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý.
- Viện Đại học Mở Hà Nội là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu với các loại hình đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần tăng tiềm lực cán bộ khoa học - kỹ thuật cho đất nước.
Viện Đại học Mở Hà Nội có 10 Khoa đào tạo:

-        Khoa Kinh tế

-         Khoa Ngoại ngữ

-         Khoa Du lịch

-         Khoa Công nghệ Tin học

-        Khoa Công nghệ Sinh học

-         Khoa Tạo dáng Công nghiệp

-         Khoa Luật

-         Khoa Điện tử-Thông tin

-         Khoa Tài chính - Ngân hàng

-     Khoa Đào tạo từ xa

 Các Trung tâm đào tạo:

-        Trung tâm Giáo dục chuyên nghiệp

-         Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

-         Trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng

Tổng số sinh viên của trường hiện nay khoảng 50.946 sinh viên (chính qui 26%, tại chức 12%, từ xa 62%).

Trụ sở chính của Viện đặt tại nhà B101, đường Nguyễn Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Viện có 10 cơ sở đào tạo của các Khoa, Trung tâm trong Hà Nội và 45 trạm đào tạo từ xa đặt tại 26 tỉnh, thành phố trong cả nước.