Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Bản đồ khu vực Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Địa điểm mới ở Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Chi Hoa Spa

, Đường Tỉnh Lộ 181, Huyện Gia Lâm, Hà Nội