Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Bản đồ khu vực Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Địa điểm mới ở Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Nha khoa Dr Hưng

Tầng 1, D19, Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội