Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Bản đồ khu vực Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Địa điểm mới ở Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Xưởng gốm sứ Lợi An

79, Giang Cao, Gia Lâm, Hà Nội

Công ty TNHH Hải Long Việt Nam

3, Xóm 3, Thôn Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

Gốm Sứ Xuất Khẩu Thái Hưng

36, Xóm 2, Thôn Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

ATM Maritime Bank

128, Giang Cao, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Gốm Sứ Toàn Yến

Xóm 1, Thôn Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

Gốm sứ Bát Tràng - Quà tặng gốm sứ

Xóm 1, Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Công ty gốm sứ Bát Tràng | Gốm sứ NHẬT MINH

Xóm 1, Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Công ty TNHH SX & PTTM Anh Tuấn

38, Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Quà tặng gốm sứ Bát Tràng

Xóm 4,Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

ATM - OceanBank

Xóm 3,Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội