Trường cao đẳng sư phạm Hà Nội

Bản đồ

Đến nay, trường đã đào tạo, bồi dưỡng cho ngành giáo dục Thủ đô một đội ngũ giáo viên có phẩm chất chuyên môn nghiệp vụ giỏi với số lượng trên 30.000 giáo viên tiểu học và trung học cơ sở (chiếm hơn 90% giáo viên 2 cấp học của Hà Nội). Bên cạnh đó, trường còn tham gia đào tạo giáo viên cho các tỉnh Lào Cai,Hà Nam,Thanh
Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng ...

Dưới sự lãnh đạo của thành uỷ và uỷ ban nhân dân TP Hà Nội, thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thành phố Hà Nội là nâng cấp trường cao đẳng Sư phạm Hà Nội thành trường Đại học đa ngành của Thủ đô đã và đang được chuẩn bị chu đáo. Những mục tiêu kinh tế - xã hội của Thủ đô trở thành các mục tiêu gắn kết mang tính chiến lược của Nhà trường trên con đường phát triển, đặc biệt là mục tiêu đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá của Thủ đô.

- Chức năng - nhiệm vụ

* Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tiểu học và Trung học cơ sở, cử nhân Công nghệ thông tin có trình độ Cao đẳng Sư phạm.

* Bồi dưỡng giáo viên theo các chuyên đề để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho yêu cầu đổi mới chương trình, thay sách giáo khoa phổ thông.

* Tổ chức triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu chọn lọc cơ bản, khoa học giáo dục, khoa học ứng dụng công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào triển khai các đề án, các quy trình công nghệ.

* Nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học cơ bản và các lĩnh vực liên quan khác nhằm phục vụ cho Giáo dục và Đào tạo của Thủ đô đồng thời phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước.

* Xây dựng và phát triển trưởng thành trường Đại học đa ngành của Thủ đô.

- Thành tích tiêu biểu

Trong quá trình phát triển nhà trường đã đạt được nhiều thành tích:

* Cơ sở vật chất của nhà trường được xây dựng ngày càng hoàn thiện như phòng học, phòng thực hành, thư viện, trang thiết bị học tập.

* Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên được triển khai mạnh mẽ.

* Trường đang nghiên cứu nhiều đề tài cấp quốc gia, cấp bộ, cấp thành phố. Hiện tại nhà trường đang xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở.

* Chính những thành tích đó nhà trường được nhận nhiều khen thưởng cao quý:

o Huân chương độc lập hạng Nhì (2003)

o Huân chương độc lập hạng Ba (1998)

o Huân chương Lao động hạng Nhất.

o Huân chương Lao động hạng Nhì: Hai huân chương.

o Huân chương Lao động hạng Ba: Ba huân chương.

o Hai lần được chính phủ tặng cờ thưởng luân lưu.

o Nhiều lần được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tặng cờ thưởng, bằng khen.