Vật liệu xây dựng khác tại Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Mới Tenzi

2Bis, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

(+84) 3910 3515    http://tenzi.com.vn/;

540 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Vật liệu xây dựng - Công ty TNHH LNL VIET NAM

253A, Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh

08 360 29 629    www.kronoswiss.com.vn;

349 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng vật liệu xây dựng Dũng

674, Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 652 716    (84-8)

Ván Coppage, Tole Lạnh, Tầm Vông

438 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng vật liệu xây dựng 176

844, Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 653 112    (84-8)

681 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Vật liệu xây dựng Phong Phú

908, Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

0908 601 174 - 0936 086 077    (84-8)

453 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Quốc Việt

1250, Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 651 253    (84-8)

341 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng vật liệu xây dựng Anh Sang

C30, Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 040 732 - 0913 935 786    (84-8)

965 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty TNHH TM DV Đăng Hà

197A, Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 646 174 - 62 646 175    (84-8) 62 646 173    http://www.dangha.com.vn ;

Gạch cao cấp, thiết bị vệ sinh Châu Âu

765 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

DNTN chế biến gỗ Hồng Tín

10, Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 683 184    (84-8)    http://www.hongtin.com.vn;

885 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Vật liệu xây dựng Hằng Châu

138, Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 654 232 - 38 623 010    (84-8)

424 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Hùng Nga

180, Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 842 121 - 38 646 589 - 0903 868 009    (84-8)

359 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng vật liệu xây dựng Phúc Thành

192, Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 622 850    (84-8)

435 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng Sanh

214, Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 624 633 - 0918 807 836    (84-8)

Chuyên vật tư ngành nước và vật liệu xây dựng khác

306 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Vimec - Winland

218A, Thành Thái, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 797 728    (84-8) 39 797 727

444 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Vật liệu xây dựng Huy Cường

218A, Thành Thái, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 687 597    (84-8)

430 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Thu Hoa

331, Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 270 259    (84-8)

307 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng vật liệu xây dựng Thiên Phúc

303, Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

587 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty TNHH kinh doanh VLXD Tân Hoàng Gia

770-770A, Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 683 200    (84-8) 38 683 207    http://royalceramic.vn;

1014 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty TNHH TM DV Lâm Ngân

6A2, Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 630 463 - 38 626 030    (84-8)

354 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Sanh Hậu II

4A2, Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 934 156 - 0909 471 887    (84-8)

319 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh