Vải, May mặc tại Hồ Chí Minh


Đăng Thương Fashion

474, Hưng Phú, Quận 8, Hồ Chí Minh

01667033633    http://dangthuong.com.vn/;

1307 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà may Quang

154, Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 603 126    (84-8)

397 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà may Vũ

188, Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

402 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty cổ phần dệt may Đông Á

185-189, Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 651 299    (84-8) 38 650 419    http://www.vinatex.com.vn ;

1466 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà may Thanh

493, Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

626 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà may Văn Nghĩa

433, Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

0909 641 600    (84-8)

485 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà may Nguyễn Long

202, Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

0909 576 109    (84-8)

1599 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty CP sản xuất thương mại Huy Hiệu

343S, Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 642 309    (84-8)

411 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà may Nguyễn Long

495, Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

777 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà may Thu Hường

215, Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 273 707 - 0918 730 011    (84-8)

446 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà may Lập

205, Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 271 269    (84-8)

949 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà may Tân Đô

189, Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 359 866    (84-8)

749 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thời trang Thường Quân - May và bán

283, Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

408 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Vắt sổ Minh Như

9, Lạc Long Quân, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

342 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà may Minh

198, Minh Phụng, Phường 6, Quận 6, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 600 378    (84-8)

379 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà may Đạt

200, Minh Phụng, Phường 6, Quận 6, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 601 279    (84-8)

546 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà may Kim

202, Minh Phụng, Phường 6, Quận 6, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

334 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà may Jim

208, Minh Phụng, Phường 6, Quận 6, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

350 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà may Duy

206, Minh Phụng, Phường 6, Quận 6, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 603 229    (84-8)

371 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà may Quyền

210, Minh Phụng, Phường 6, Quận 6, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 692 454    (84-8)

340 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh