Trường cao đẳng, Trung cấp tại Hồ Chí Minh

Trường trung cấp kinh tế công nghệ Đại Việt

255, Ba Tháng Hai, Phường 10, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 274 246 - 35 085 579    (84-8)

1004 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường giáo dục và đào tạo Úc Việt

741-743-745, Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 647 707 - 62 647 708 - 62 647 709    (84-8) 62 647 706    http://uvt.edu.vn;

715 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường trung cấp chuyên nghiệp kinh tế kỹ thuật Vạn Tường

469, Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 355 873    (84-8) 38 308 263

997 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường trung cấp kỹ thuật và công nghệ Cửu Long

61-63, Nguyễn Văn Đừng, Phường 6, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 244 361 - 54 051 424    (84-8)    http://www.cuulongcollege.edu.vn;

1853 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường cao đẳng phát thanh truyền hình 2

75, Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 395 266    (84-8)

591 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường trung cấp nghề Việt Giao

193, Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 3927 0278 - 3834 9893 - 3834 8832    (84-8) 3927 2293    http://www.vietgiao.net;

1010 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường cao đẳng kinh tế TP Hồ Chí Minh

33, Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 322 825    (84-8)

1024 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường cao đẳng quốc tế Cetana PSB Intellis

167, Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 232 233    (84-8) 39 232 211    http://www.cetanapsb.edu.vn;

427 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại

81, Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 234 363 - 39 234 078    (84-8)

3294 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường trung học thực hành Sài Gòn

220, Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 354 261    (84-8)

1741 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ LADEC

2A, Trần Hòa, Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 22 440 843 - 35 056 818    (84-8)

Cơ sở quận 5

695 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường trung cấp Bến Thành

47-49-51, Ngô Nhân Tịnh, Phường 1, Quận 6, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 290 525    http://www.benthanh.edu.vn;

1731 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường cao đẳng nghệ Ispace

137C, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 22 610 303    (84-8)    http://www.ispace.edu.vn;

1287 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường cao đẳng sư phạm mẫu giáo trung ương 3

182, Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 359 959    (84-8) 38 353 882

1547 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường cao đẳng kinh tế công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

282, Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 933 744    (84-8)    http://cdtvn.net;

1242 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường trung cấp chuyên nghiệp kinh tế công nghệ Gia Định

462-464, An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 712 464 - 0989 010 116    (84-8) 38 352 500

629 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường trung cấp kỹ thuật nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

40, Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 225 969    (84-8) 39 103 813    http://www.ats.edu.vn;

1634 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường trung học tư thục Á Châu

29-31, Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 480 740    (84-8) 38 480 730    http://www.asianschool.edu.vn;

Cơ sở Trần Nhật Duật

1611 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng

65, Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 212 868 - 38 212 360 - 38 215 250    (84-8) 38 215 951    http://www.caothang.edu.vn;

1214 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trương quản lý khách sạn Việt Úc - VAAC

44, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 228 324 – 38 228 417    (84-8) 38 237 549    http://www.vaacgroup.edu.vn;

835 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh
An
diachiso.vn