Trường Đại học, Học viện tại Hồ Chí Minh


Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

276, Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

(08) 5422 5555    [email protected];

491 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Học viện quân y phía nam

84, Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

2803 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường dđại học y khoa Phạm Ngọc Thạch

461, Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 650 021 - 38 650 025    (84-8)

1389 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường đại học ngoại ngữ tin học TP Hồ Chí Minh

155, Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 629 233    (84-8) 38 650 991

678 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khoa du lịch - Khách sạn

M4-M7-M8, Thất Sơn, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh

521 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh

268, Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 647 256    (84-8) 38 653 823    http://www.hcmut.edu.vn;

1393 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khoa Toán Thống Kê

91, Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 399 047    (84-8) 38 325 489

Trường Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh

340 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Học Viện Hành Chính Quốc Gia Hồ Chí Minh

236, Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)    http://www.npa.org.vn;

1317 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường đại học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

279, Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Hồ Chí Minh

   (84-8)

Cơ sở B

911 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường đại học dân lập Hồng Bàng

28-30, Ngô Quyền, Phường 6, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 508 806    (84-8) 38 444 627

Cơ sở 2

3537 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường dân lập Văn Lang

32, Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 551 541    (84-8)

2631 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh

217, Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 558 411 - 38 537 949 - 38 555 780    (84-8) 38 552 304    http://www.yds.edu.vn;

507 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường đại học Gia Định

137E, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8)39 571 574 - 39 571 575    (84-8)

838 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bộ môn Xét Nghiệm - Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

131, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 552 653    (84-8)

949 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường dự bị đại học thành phố Hồ Chí Minh

91, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 358 136    (84-8)

2710 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường đại học sư phạm thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh

639, Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 555 432    (84-8)    http://www.upes.edu.vn;

577 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

280, An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 352 020 - 38 352 021    (84-8) 38 398 946    http://www.hcmup.edu.vn;

670 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh

10-12, Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 293 828    http://www.hcmussh.edu.vn/;

1726 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khoa Dược Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh

41-43, Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 295 641 - 39 100 293    (84-8) 38 225 435    http://www.uphcm.edu.vn;

4038 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trườn Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục TP Hồ Chí Minh

7-9, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 291 718    (84-8)

1622 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh