Thịt chó tại Hồ Chí Minh


Cầy tơ Nam Định

490, Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

346 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cầy tơ Nam Hà

462, Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

337 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Quán ăn

299, Ba Tháng Hai, Phường 10, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 346 503    (84-8)

365 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Quán cầy tơ

212, Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

355 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh