TH phổ thông,TH cơ sở, Tiểu học tại Hồ Chí Minh


Trường trung học cơ sở Phạm Ngọc Thạch

17-19, Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 653 132    (84-8)

2080 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường trung học phổ thông Diên Hồng

11, Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 649 145    (84-8) 38 653 493

1499 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường tiểu học Lê Đình Chinh

7/4, Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 652 308    (84-8)

1443 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến

50, Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 652 701    (84-8)

2587 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường THCS Lê Quý Đôn

343D, Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 619 531 - 38 619 533    (84-8)

3831 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường THPT Trần Quang Khải

343D, Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 752 306    (84-8)

1166 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường THCS Nguyễn Huệ

429/9, Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 650 441 - 38 603 911    (84-8)

941 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường tiểu học APU

501, Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 750 337 - 39 750 338    (84-8) 39 750 340    http://www.apu.edu.vn;

527 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường trung học phổ thông Trần Quang Khải

41, Nguyễn Văn Phú, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 752 306 - 39 752 307    (84-8)

772 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường tiểu học Phùng Hưng

250, Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 633 691    (84-8)

1483 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường Tiểu học - Trung học Việt Mỹ

252, Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 633 602    (84-8)    http://www.vaschools.edu.vn;

452 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường tiểu học Trần Văn Ơn

612, Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 650 267    (84-8)

1130 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh

242, Minh Phụng, Phường 6, Quận 6, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 604 036    (84-8)

1212 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường tiểu học công lập Thái Phiên

393BC, Minh Phụng, Phường 10, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 633 481 - 39 632 513    (84-8)

2291 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường tiểu học Việt Mỹ Úc

45, Đường số 5 Cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 650 830 - 39 650 827    (84-8)    http://www.avschool.edu.vn;

805 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường THPT Nguyễn Hiền

3, Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 627 314    (84-8)

340 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường THCS Chu Văn An

1, Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 581 110    (84-8)

1777 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường tiểu học công lập Phú Thọ

322, Tôn Thất Hiệp, Phường 12, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 627 684    (84-8)

758 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường tiểu học Đề Thám

10, Lê Đại Hành, Phường 7, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 552 401    (84-8)

1154 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trường tiểu học Hàn Hải Nguyên

137-139, Thái Phiên, Phường 9, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 633 345    (84-8)

668 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh