Phế liệu tại Hồ Chí Minh


Thu mua phế liệu

392, Hàn Hải Nguyên, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

284 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đồ thanh lý phế liệu Sáu Lèo

117, Lê Đại Hành, Phường 6, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

280 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phu mua phế liệu Cảnh Như

121, Lý Nam Đế, Phường 7, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

237 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thu mua phế liệu

240, Lò Siêu, Phường 12, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

224 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thu mua phế liệu

70, Lò Siêu, Phường 16, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

255 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thu mua phế liệu

105F, Lò Siêu, Phường 16, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

296 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cơ sở Đức Thi

34, Phùng Hưng, Phường 13, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 556 716 - 0906 863 959    (84-8)

224 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ép nhựa gia công Đại Phát

145, Nguyễn Chí Thanh, Phường 16, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 694 636 - 0903 977 938    (84-8)

710 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng kinh doanh vật tư 309

959, Hồng Bàng, Phường 9, Quận 6, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 692 734    (84-8) 39 692 734

274 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thu mua giấy các loại

79, Rạch Bùng Binh, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

279 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh