Phòng khám nhi tại Hồ Chí Minh


Phòng khám bệnh ngoài giờ - Chuyên khoa nhi

467, Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

Bác Sĩ Tăng Chí Thượng - Bác Sĩ Cam Ngọc Phượng

953 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám bệnh ngoài giờ - Chuyên khoa nhi

113, Lạc Long Quân, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh

0903 738 945    (84-8)

558 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám chuyên khoa Nhi

240A, Minh Phụng, Phường 6, Quận 6, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

466 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám bệnh ngoài giờ - Chuyên khoa nhi

24, Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 587 967    (84-8)

Bác sĩ Trần Anh Tuấn

809 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám bệnh ngoài giờ - Chuyên khoa nội nhi nhiễm

237, Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

Bác sĩ Lê Văn Nghĩa

498 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám chuyên khoa nhi đồng

82, Bắc Hải, Phường 6, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

397 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám Nhi

649, Ba Tháng Hai, Phường 6, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

489 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám tư nhân

597, Bà Hạt, Phường 8, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

Bác Sĩ Phạm Thị Lệ Hoa

428 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám Thiện Nhi

363, Nguyễn Duy Dương, Phường 4, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 270 139    (84-8)

405 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám y khoa

145, Tạ Uyên, Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 891 556    (84-8)

Chuyên khoa: Nhi - Thần kinh nhi. Xương khớp cột sống

746 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám khoa nội nhi

23A, Trần Hòa, Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

Bác sĩ Trần Thị Viện

364 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám chuyên khoa nội nhi

41, An Điềm, Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

Bác sĩ Ngô Minh Xuân

825 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám bác sĩ Bảo

75, Bạch Vân, Phường 5, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

428 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám bệnh ngoài giờ

84, Ký Hòa, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh

Bác sĩ Hiếu chuyên khoa nội, nhi.

477 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám nhi

249-251, Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 558 532 - 38 550 585    (84-8)

544 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám chuyên khoa nhi

834, Hồng Bàng, Phường 14, Quận 6, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

BS Đặng Kim Quan

333 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám bác sĩ chuyên khoa nhi

802, Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

BS Huỳnh Thị Thanh Dung

495 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phong khám nhi đồng

1063, Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

PGS - Tiến sĩ Vũ Huy Trụ

472 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám bệnh tư nhân chuyên khoa nhi

40, Tăng Bạt Hổ, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 570 572    (84-8)

Bác sĩ: Huỳnh Thị Ngọc Thu

467 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám bác sĩ Đỗ Ngọc Đức

66, Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

Chuyên khoa nhi

1365 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh