Phòng khám Tai - Mũi - Họng tại Hồ Chí Minh


Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi Họng

495, Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

1237 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám Tai Mũi Họng

273, Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

834 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám chuyên khoa tai mũi họng

131, Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

Bác sĩ Bùi Thái Vi

431 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám tai mũi họng

1461, Ba Tháng Hai, Phường 16, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 692 659    (84-8)

489 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám bác sĩ Phạm Văn Chương

103, Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

546 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám bác sĩ Nguyễn Đăng Quang

292, Hòa Hảo, Phường 4, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

814 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi Họng

38A, Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

519 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám Tai Mũi Họng

64, Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

502 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám Tai Mũi Họng

348, Tân Phước, Phường 7, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

527 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám bệnh bác sĩ Trực

129, Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

Tai mũi họng, laser đầu cổ

689 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám chuyên khoa tai mũi họng

1, Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 563 520 - 0903 786 674    (84-8)

504 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám chuyên khoa tai mũi họng

174, Ngô Quyền, Phường 5, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 35 073 625 - 0908 251 618    (84-8)

Thạc sỹ bác sĩ Nguyễn Quảng Đại

1110 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám bệnh tai mũi họng

74, Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 238 508    (84-8)

Bác sĩ Lê Tuyết Trâm

784 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám Tai Mũi Họng

73A, Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 550 488    (84-8)

616 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám tai mũi họng

219A, An Bình, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

Bác sĩ Ngô Thị Thu Thủy

668 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám bác sĩ Dương Đình Thông

979, Hồng Bàng, Phường 9, Quận 6, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

Chuyên khoa tai mũi họng

409 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám tai mũi họng

1003, Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

Bác sĩ Nguyễn Tấn Đức

495 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám Trường Thịnh

624, Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

Chuyên khoa tai mũi họng - Bác sĩ Hoàng Bá Dũng

756 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám Trường Thịnh

98, Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 729 651- 6 746 760    (84-8)

1239 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám chuyên khoa tai mũi họng

118, Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

917 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh