Phòng khám Tai - Mũi - Họng tại Hồ Chí Minh


Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi Họng

495, Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

1170 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám Tai Mũi Họng

273, Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

785 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám chuyên khoa tai mũi họng

131, Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

Bác sĩ Bùi Thái Vi

410 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám tai mũi họng

1461, Ba Tháng Hai, Phường 16, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 692 659    (84-8)

472 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám bác sĩ Phạm Văn Chương

103, Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

511 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám bác sĩ Nguyễn Đăng Quang

292, Hòa Hảo, Phường 4, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

688 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi Họng

38A, Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

470 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám Tai Mũi Họng

64, Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

446 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám Tai Mũi Họng

348, Tân Phước, Phường 7, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

479 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám bệnh bác sĩ Trực

129, Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

Tai mũi họng, laser đầu cổ

663 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám chuyên khoa tai mũi họng

1, Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 563 520 - 0903 786 674    (84-8)

482 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám chuyên khoa tai mũi họng

174, Ngô Quyền, Phường 5, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 35 073 625 - 0908 251 618    (84-8)

Thạc sỹ bác sĩ Nguyễn Quảng Đại

1021 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám bệnh tai mũi họng

74, Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 238 508    (84-8)

Bác sĩ Lê Tuyết Trâm

740 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám Tai Mũi Họng

73A, Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 550 488    (84-8)

576 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám tai mũi họng

219A, An Bình, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

Bác sĩ Ngô Thị Thu Thủy

616 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám bác sĩ Dương Đình Thông

979, Hồng Bàng, Phường 9, Quận 6, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

Chuyên khoa tai mũi họng

395 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám tai mũi họng

1003, Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

Bác sĩ Nguyễn Tấn Đức

479 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám Trường Thịnh

624, Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

Chuyên khoa tai mũi họng - Bác sĩ Hoàng Bá Dũng

716 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám Trường Thịnh

98, Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 729 651- 6 746 760    (84-8)

1173 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám chuyên khoa tai mũi họng

118, Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

870 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh