Phòng khám đông y tại Hồ Chí Minh


Phòng khám y học cổ truyền Ánh Sáng

928, Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 752 570    (84-8)

1319 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

107, Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

Lương y Nguyễn Văn Cò

734 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám y học cổ truyền Huê Hạ

8B, Lý Thường Kiệt, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 574 354    (84-8)

1967 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng chẩn trị y học cổ truyền Thế Cường

331, Hòa Hảo, Phường 4, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

609 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng chẩn trị đông y Huệ Linh

36, Nguyễn Văn Đừng, Phường 6, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

672 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng chẩn trị y học cổ truyền Nguy Thị Bình

173, Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 392 676 - 0903 877 009    (84-8)

679 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng chẩn trị y học cổ truyền Tây Thi

347, Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 530 457    (84-8)

495 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng chẩn trị y học cổ truyền dân tộc Tân Hưng Long

282, Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 351 756    (84-8)

548 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng chẩn trị y học dân tộc Minh An Đức

333, Nhật Tảo, Phường 6, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

354 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

26, Nguyễn Tri Phương, Phường 6, Quận 5, Hồ Chí Minh

0908 279 801    (84-8)

482 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hạnh Xuân Đường

398, Vĩnh Viễn, Phường 8, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 570 575    (84-8)

375 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng chẩn trị y học cổ truyền Chấn Quốc

126, Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 557 974    (84-8)

321 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng chẩn trị y học cổ truyền Thành Hưng

220, Phó Cơ Điều, Phường 6, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 546 843    (84-8)

381 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cơ sở y dược y học cổ truyền Nguyễn Minh Trí

96, Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 15, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

619 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khoa y học dân tộc - Bệnh viện quận 11

124, Tạ Uyên, Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 558 318    (84-8)

614 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng chẩn trị y học cổ truyền Đồng Tế Đường

13, Ngô Quyền, Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 555 201    (84-8)

1605 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bệnh Viện Quận 5 - Khoa Đông Y

74, Ngô Quyền, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 550 380    (84-8)

1436 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng chẩn trị y học cổ truyền dân tộc tư nhân

284, Ngô Quyền, Phường 8, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

Lương y Nguyễn Thế Quốc

430 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng chẩn trị y học cổ truyền tư nhân

55A, Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 381 925    (84-8)

Lương y Lê Thị Quí

335 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng khám y học cổ truyền

61, Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 181 589    (84-8)

447 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh