Nhà xuất bản tại Hồ Chí Minh


Báo người lao động

14, Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 306 262 - 39 303 270    (84-8) 39 304 707    http://nld.com.vn;

351 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà xuất bản văn hóa nghệ thuật

88-90, Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

856 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phòng phát hành báo tuổi trẻ

157A, Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 975 858 - 38 439 806    (84-8) 39 975 959

990 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất Bản Trẻ

161B, Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 316 289 - 39 316 211 - 39 317 849    (84-8) 38 437 450    http://nxbtre.com.vn;

643 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà xuất bản văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh

179, Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 316 435 - 35 260 124    (84-8) 39 316 435

355 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà xuất bản văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh

179, Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 316 345 - 35 260 124 - 35 260 363 - 38 249 528    (84-8) 39 316 435

709 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Báo Đại Đoàn Kết

176, Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 326 703

512 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà xuất bản giao thông vận tải

92, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 241 519    (84-8) 38 212 877

1042 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà xuất bản Giáo Dục

231, Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 356 111 - 38 323 049    http://hcm.nxbgd.vn;

1615 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh