Khách sạn 3 sao tại Hồ Chí Minh


Khách Sạn Hải Phong, Vũng Tàu

18, Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

(064) 3 811 257    http://kshaiphong.com/;

2337 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Thanh Bình 2

512-514, Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 641 585 - 38 642 643    (84-8) 39 716 917    http://thanhbinhtourist.com;

3136 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Ngọc Lan

293, Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 655 928    (84-8) 38 655 927    http://www.ngoclanhotel.com.vn;

1095 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách Sạn Thiên Hồng

52-56, Tản Đà, Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84 8) 3855 4435    (84 8) 3855 2424

2997 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Caesar Hotel

34-36, An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 350 677 - 0903 033 389    (84-8) 38 350 106    http://www.caesar-hotel.net;

830 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Bông Sen 2

61-63, Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 235 818    (84-8)    http://www.hotelbongsen.com;

2072 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Tân Hải Long 4

81, Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

1238 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sophia Hotel

36-38, Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 256 972    (84-8) 38 256 971    http://www.sophiahotelvietnam.com;

792 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hotel A&EM 8A Thai Van Lung

8A/1D2, Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 224 492 - 38 224 493    (84-8) 38 224 495    http://www.a-emhotels.com;

479 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Northern Hotel

11A, Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 251 751 - 38 251 752    (84-8) 38 251 651    http://www.northernhotel.com.vn;

1088 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sao Hotel

24, Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 233 999    (84-8) 38 232 888    http://www.saohotel.vn;

948 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Asian Ruby Hotel

26, Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 272 839 - 38 272 838 - 38 272 837    (84-8) 38 272 836    http://www.asianrubyhotel.com;

1159 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

May Hotel

28-30, Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 234 501    (84-8) 38 234 502 - 38 234 425    http://www.mayhotel.com.vn;

930 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Tân Hoàng Long

84, Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 338 270 006 - 38 270 007 - 38 270 008    (84-8) 38 250 359    http://www.tanhoanglong-hotel.com;

1448 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Thể Thao

3, Phan Văn Đạt, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 221 628    (84-8) 38 221 629

2166 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Oscar Saigon Hotel

68A, Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 292 959 - 38 292 958    (84-8) 38 222 958 - 38 292 732    http://www.oscar-saigonhotel.com;

1667 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Lâm Bình

18, Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

1478 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Catina Hotel

109, Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 296 296    (84-8) 38 296 291    http://www.hotelcatina.com.vn;

563 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Bông Sen

117-119-121-123, Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 291 516    (84-8) 38 246 894    http://bongsenhotel.com;

711 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Hương Sen

66-68-70, Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 291 415    (84-8) 38 290 916    http://www.huongsenhotel.com.vn;

759 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh