Khách sạn 2 sao tại Hồ Chí Minh


Khách Sạn Hải Phong, Vũng Tàu

18, Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

(064) 3 811 257    http://kshaiphong.com/;

2337 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Phước Lộc Thọ 2

192-194, Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 308 590    (84-8) 38 308 591

1820 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Hoàng Diệu

174-176, Lê Đại Hành, Phường 7, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 563 629    (84-8)

473 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Phú Thọ

915, Ba Tháng Hai, Phường 7, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 551 310    (84-8) 38 551 255

372 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Mỹ Tâm

341, Nhật Tảo, Phường 6, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 571 055    (84-8)

1029 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Cầu Vồng

41-43, Nguyễn Duy Dương, Phường 8, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 242 887 - 3 39 241 805    (84-8) 39 236 657    http://www.rainbowhotelvn.com;

5701 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Trường Thành

111-117, Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 556 044    (84-8)

1804 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Thủ Đô

125-125C, Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 594 086    (84-8)

1455 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Ngọc Long

289-291, Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 353 309    (84-8) 38 390 425

3140 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Tân Thành Công

117, Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 234 554 - 39 236 628    (84-8) 39 236 627

3001 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nam Hy Hotel

135-137-139, Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 383 437 - 39 233 242    (84-8)    http://www.namhyhotel.com.vn;

1330 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Đất Mỹ Kế

65, Trần Tuấn Khải, Phường 5, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 240 589 - 39 240 590 - 39 240 593    (84-8)

428 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Văn Hoa

36A, Tản Đà, Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 554 182    (84-8) 38 573 966

6365 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Xena

9, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 350 460    (84-8) 38 350 453

5317 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Hồng Cúc

518, Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 532 604 - 22 287 072 - 0914 192 377    (84-8)    http://hongcuchotel.com;

1762 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Thái Bình 4

279-287, Trần Phú, Phường 8, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 236 318 - 39 234 319 - 39 234 321- 39 234 324    (84-8) 39 234 322

1606 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Kiên Thành

321-323, Trần Phú, Phường 8, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 234 015    (84-8) 39 381 838

1540 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Phú Giai Lợi

580-582, Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 520 949 - 0908 498 083 - 0908 832 883    (84-8)    http://phugiailoihotel.com;

1569 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Nam Phương

46-48, Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 224 446 - 38 299 766 - 38 292 922    (84-8)

1003 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Đông Dương

40-42, Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 220 083    (84-8) 38 220 085    http://www.indochinehotel.com;

1372 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh