Khách sạn 1 Sao tại Hồ Chí Minh


Khách Sạn Hải Phong, Vũng Tàu

18, Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

(064) 3 811 257    http://kshaiphong.com/;

2337 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Mai Trâm

266, Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 653 553    (84-8) 39 751 606

751 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Minh Hà

101, Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 800 729    (84-8)

529 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Thiên Trang

59A, Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 601 317    (84-8)

353 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Phương Phi

483, Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

1280 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Sao Đêm

1262, Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 716 658    (84-8)

1164 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Vĩnh Phát

1270, Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 710 254    (84-8)

1018 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Hoàng Tây 2

73, Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

0909 194 019 - 0907 194 019    (84-8)

3510 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Lê Vy

128, Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

1451 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Ngọc Anh

565, Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 632 299    (84-8)

1259 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Ngọc Mai

531, Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 632 302    (84-8)

1348 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Khôi Nguyên

349, Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

945 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Hoàng Dung

347, Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

992 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Kim Hồng Nga

178, Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 398 357    (84-8)

1026 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Phương Lan

678, Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 627 174    (84-8)

702 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Ngọc Á Châu

706, Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 625 546    (84-8)

1908 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Dung Hạnh

728-730, Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 626 038    (84-8)

2993 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Cali

734, Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 364 507 - 0902 665 901    (84-8)

1379 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Vinh Hạnh

758-760, Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 934 168 - 62 934 189    (84-8)

3253 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Mai Sơn Tài

764A, Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 622 688    (84-8)

1172 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh