Gốm sứ tại Hồ Chí Minh


Công ty TNHH Gốm sứ Việt - Vietceramics

768, Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 22 648 877 - 22 648 878    (84-8)

716 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Gốm Nhung

124, Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

519 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Gốm ngói đá Kim Bảo

401, Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

632 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng Anh Quang

21C, Phú Giáo, Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

Chuyên kinh doanh đồ mỹ nghệ, tượng phật...

313 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Gỗ mỹ nghệ Đăng Khoa

19, Lão Tử, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 835 210 - 0903 149 274    (84-8)

473 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sành sứ Kim Dung

265B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 546 826    (84-8)

385 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng Hồng Quang

265A, Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 560 720 - 39 560 726    (84-8)

Chuyên kinh doanh: Đồng mỹ nghệ và đồ thờ phụng

752 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sành sứ Tân Tân

263, Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 572 632    (84-8)

285 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng Tân Sanh

225, Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 561 448    (84-8)

404 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hành Phát Đạt

219, Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 550 083    (84-8)

Chuyên kinh doanh: Tượng phật, sành sứ, đồ thờ cúng

396 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng Tân Thành

215, Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 557 140    (84-8)

Đồng mỹ nghệ và thờ phụng

603 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sành sứ Văn Quang

203, Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 558 773    (84-8)

379 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sành sứ Hồng Thủy

41, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

314 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Gốm sứ Bình Dương

23, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

0907 833 907    (84-8)

920 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sành sứ Sơn Nga

19, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 354 105    (84-8)

554 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Gốm sứ Lê Hân

94, Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 356 487    (84-8)

206 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sành sứ Hồng Phát

100, Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 395 448    (84-8)

128 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Gốm sứ Kim Chi

102, Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 325 933    (84-8)

202 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hansa Vietnam

36, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 105 350    (84-8) 38 220 218    http://www.hansa-vietnam.com;

441 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty TNHH mỹ nghệ Hưng Long

86, Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 297 887    (84-8) 38 295 793    http://www.hunglongsgallery.com;

3411 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh