Gốm sứ tại Hồ Chí Minh


Công ty TNHH Gốm sứ Việt - Vietceramics

768, Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 22 648 877 - 22 648 878    (84-8)

762 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Gốm Nhung

124, Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

535 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Gốm ngói đá Kim Bảo

401, Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

714 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng Anh Quang

21C, Phú Giáo, Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

Chuyên kinh doanh đồ mỹ nghệ, tượng phật...

326 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Gỗ mỹ nghệ Đăng Khoa

19, Lão Tử, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 835 210 - 0903 149 274    (84-8)

489 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sành sứ Kim Dung

265B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 546 826    (84-8)

411 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng Hồng Quang

265A, Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 560 720 - 39 560 726    (84-8)

Chuyên kinh doanh: Đồng mỹ nghệ và đồ thờ phụng

839 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sành sứ Tân Tân

263, Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 572 632    (84-8)

316 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng Tân Sanh

225, Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 561 448    (84-8)

433 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hành Phát Đạt

219, Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 550 083    (84-8)

Chuyên kinh doanh: Tượng phật, sành sứ, đồ thờ cúng

408 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng Tân Thành

215, Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 557 140    (84-8)

Đồng mỹ nghệ và thờ phụng

675 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sành sứ Văn Quang

203, Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 558 773    (84-8)

398 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sành sứ Hồng Thủy

41, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

331 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Gốm sứ Bình Dương

23, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

0907 833 907    (84-8)

1032 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sành sứ Sơn Nga

19, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 354 105    (84-8)

594 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Gốm sứ Lê Hân

94, Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 356 487    (84-8)

261 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sành sứ Hồng Phát

100, Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 395 448    (84-8)

154 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Gốm sứ Kim Chi

102, Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 325 933    (84-8)

234 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hansa Vietnam

36, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 105 350    (84-8) 38 220 218    http://www.hansa-vietnam.com;

485 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty TNHH mỹ nghệ Hưng Long

86, Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 297 887    (84-8) 38 295 793    http://www.hunglongsgallery.com;

3997 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh