Dịch vụ điện thoại công cộng tại Hồ Chí Minh


Đại lý bưu điện

117, Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 646 243    (84-8)

345 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Dịch vụ điện thoại công cộng

174, Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

372 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại lý điện thoại công cộng

204B, Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 306 818    (84-8)

284 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại lý bưu điện

822, Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

688 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại lý bưu điện Viettel Huỳnh Văn Cư

12A2, Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 997 373    (84-8)

733 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại lý bưu điện Bình Thới 2

159, Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 585 046    (84-8)

333 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại lý điện thoại công cộng

1A, Lạc Long Quân, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 630 143    (84-8)

207 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại lý điện thoại công cộng

186, Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 22 642 488 - 22 642 489    (84-8)

198 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại lý điện thoại công cộng

10 lô D, Tống Văn Trân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 22 999 572    (84-8)

216 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Điện thoại công cộng Viettel

174, Minh Phụng, Phường 6, Quận 6, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

242 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại lý điện thoại công cộng

472, Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

208 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại lý bưu điện Ngọc Thi

385B1, Minh Phụng, Phường 10, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 635 350 - 0937 750 050    (84-8)

215 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại lý bưu điện V&M

353, Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 696 921    (84-8)

301 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại lý bưu điện

329D, Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 641 696    (84-8)

242 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại lý điện thoại công cộng

378, Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 654 315    (84-8)

238 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại lý bưu điện

120, Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

0903 127 879    (84-8)

305 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại lý điện thoại công cộng

397, Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

249 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại lý bưu điện

65, Phú Thọ, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh

0933 417 087    (84-8)

351 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại lý điện thoại công cộng

8C, Phú Thọ, Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 54 068 994    (84-8)

239 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại lý điện thoại công cộng

21-21A, Xóm Đất, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

229 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh