Chi nhánh điện tại Hồ Chí Minh


Đội vận hành sửa chữa điện

215, Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 651 817 - 22 154 567    (84-8) 38 655 987

346 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty điện lực Sài Gòn

12, Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 22 100 411    (84-8) 38 244 707    http://hcmpc.com.vn;

9886 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty điện lực Sài Gòn

383B, Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 22 100 599    (84-8) 22 203 628    http://hcmpc.com.vn;

737 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty truyền tải điện 4

3, Huyền Trân Công Chúa, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 22 100 377 - 22 100 376    (84-8) 39 302 891

Truyền tải điện miền đông 2 - Trạm Gis 220/110/22-15KV Tao Đàn

720 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Nam

5, Sư Thiện Chiếu, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 307 432 - 38 246 298    (84-8) 39 307 393 - 39 307 454

1452 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tổ dây máy Trần Quang Diệu - Chi nhánh điện thoại Sài Gòn

175, Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 35 260 777 - 39 311 563    (84-8) 39 312 477

Công ty điện thoại đông thành phố

399 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh