Cao ốc tại Hồ Chí Minh


Cao ốc Khải Hoàn

624, Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

758 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bạch Mã Office Center

U12A, Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

283 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Pacific Office Building

DD1A, Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

347 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Gioan Office

LL12C, Ba Vì, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 647 428    (84-8) 39 770 432

731 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thiên Phúc Office

KK6, Ba Vì, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

383 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Mr M Building

87-89, Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

714 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tòa nhà

EE1, Hương Giang, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

347 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tòa nhà

35B-35C, Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

329 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tòa nhà

456, Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

235 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tòa nhà 39

39, Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

760 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cho thuê cao ốc văn phòng

110, Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh

0902 373 371 - 0914 140 027    (84-8)

234 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cao ốc Tenimex

111-121, Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

450 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tuildonai Building

119, Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

2499 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tòa nhà Avenis

145, Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

2493 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cao ốc Nam An

167-169, Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 246 189    (84-8)

1115 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Building 181

181, Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

1050 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cao ốc Valentina

124, Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

563 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tòa nhà Hoàng Đan

47-49, Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

904 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tòa nhà văn phòng Nam Việt

3, Nguyễn Sơn Hà, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 344 161    (84-8) 38 341 924

376 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cao ốc văn phòng 193

193, Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 294 623 - 38 230 078    (84-8) 38 290 403

531 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh