Cao ốc tại Hồ Chí Minh


Cao ốc Khải Hoàn

624, Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

699 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bạch Mã Office Center

U12A, Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

278 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Pacific Office Building

DD1A, Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

339 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Gioan Office

LL12C, Ba Vì, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 647 428    (84-8) 39 770 432

719 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thiên Phúc Office

KK6, Ba Vì, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

370 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Mr M Building

87-89, Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

702 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tòa nhà

EE1, Hương Giang, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

343 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tòa nhà

35B-35C, Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

325 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tòa nhà

456, Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

229 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tòa nhà 39

39, Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

722 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cho thuê cao ốc văn phòng

110, Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh

0902 373 371 - 0914 140 027    (84-8)

224 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cao ốc Tenimex

111-121, Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

425 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tuildonai Building

119, Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

2389 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tòa nhà Avenis

145, Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

2463 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cao ốc Nam An

167-169, Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 246 189    (84-8)

1079 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Building 181

181, Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

1019 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cao ốc Valentina

124, Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

544 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tòa nhà Hoàng Đan

47-49, Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

876 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tòa nhà văn phòng Nam Việt

3, Nguyễn Sơn Hà, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 344 161    (84-8) 38 341 924

370 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cao ốc văn phòng 193

193, Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 294 623 - 38 230 078    (84-8) 38 290 403

511 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh