Cơ quan khác tại Hồ Chí Minh


Hội liên hiệp phụ nữ quận Tân Bình

849, Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 713 232 -39 716 985    (84-8)

606 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Văn phòng đại diện đo đạc bản đồ

273, Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 606 700    (84-8) 35 512 388

373 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hội người cao tuổi phường 8

98-100, Hàn Hải Nguyên, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

320 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đội quản lý thị trường 11B

360, Hàn Hải Nguyên, Phường 10, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 581185    (84-8)

820 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Mặt trận tổ quốc Việt Nam Quận 11

181G-H-J, Bình Thới, Phường 9, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 582 651    (84-8)

240 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm học tập cộng đồng phường 16

8, Lò Siêu, Phường 16, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

364 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

31, Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 557 513    (84-8)

1151 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hội cựu chiến binh quận 10

LL1Bis, Hương Giang, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 646 376    (84-8)

581 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trụ sở khu phố 1

127A, Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 631 995    (84-8)

246 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Quận đoàn Tân Bình

229, Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 642 392    (84-8)    http://quandoantanbinh.vn;

742 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Enda Việt nam

C2, Bửu Long, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 700 243    (84-8) 39 703 273    http://www.endavn.org.vn;

1455 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trụ sở khu phố 8

95, Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 22 114 154    (84-8)

333 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đội quản lý thị trường 5B

54, Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

953 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Viện nghiên cứu đô thị

62, Phước Hưng, Phường 8, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 505 204    (84-8) 38 539 517

Cơ quan đại diện

497 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hội kiểm tra liên ngành văn hóa - Xã hội - Thư viện quận 5

41, Trần Xuân Hòa, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 551 878    (84-8)

323 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc tại TP Hồ Chí Minh

336, Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 346 267 - 0903 927 019    (84-8)    http://www.tecohcm.org.vn;

1691 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chi cục di dân và phát triển vùng kinh tế mới

182, Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 309 890    (84-8)

353 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Viện hợp tác nghiên cứu Asean

52, Ngô Quyền, Phường 5, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 573 577 - 39 573 578    (84-8) 39 573 577

Văn phòng ghi danh

447 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam

2A, Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 238 328 - 38 366 148    (84-8) 39 235 028    http://www.siwrr.org.vn;

584 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khối dân vận phường 2 - Quận 5

62, Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

253 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh