Các tổ chức quốc tế tại Hồ Chí Minh


Hội bảo trợ văn học nghệ thuật người Hoa

135, Triệu Quang Phục, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 554 329    (84-8)

293 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tổ chức đại học Pháp ngữ - Văn phòng Châu Á Thái Bình Dương

31, Nguyễn Văn Mai, Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

Chi nhánh TP HCM

317 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Viện Goethe TP Hồ Chí Minh

18, Đường số 1, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 326 716    (84-8) 38 326 765    http://www.goethe.de;

712 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh