Bánh ngọt tại Hồ Chí Minh


Tombo trà sữa thức ăn nhanh

627A, Nguyễn Văn Quá, Quận 12, Hồ Chí Minh

08 371 53 813    tombo-tra-sua-thuc-an-nhanh.html;

175 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tiệm bánh Hỷ Lâm Môn

29, Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 744 359    (84-8)    http://www.hylammon-bakery.com.vn ;

4377 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cơ sở bánh Qúy Thạnh

447, Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 653 793 - 39 743 980    (84-8)

307 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Brodard Bakery

97, Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 645 788    (84-8)    http://brodardbakery.com;

Công ty cổ phần Bông Sen

1125 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đặc sản Trảng Bàng Hoàng Ty

120, Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 797 747 - 39 797 748    (84-8)

1296 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Kinh Đô Bakery

463, Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 650 112 - 37 510 298    (84-8)

1423 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bánh Bèo Huế Ngọc Trâm

419, Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

0988 866 199    (84-8)

703 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tiệm bánh Sài Gòn Givrah

770E, Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 621 985    (84-8)    http://www.saigongivral.com;

515 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ABC Bakery

93A, Lạc Long Quân, Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

341 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bánh ngọt Đức Hải

151, Minh Phụng, Phường 9, Quận 6, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

266 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đại lý bánh pía Minh Dũng

213, Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 641 379 - 0947 660 081    (84-8)

1377 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Lò bánh bột chiên A Tỷ

102A, Xóm Đất, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 584 120 - 39 633 989    (84-8)

555 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

ABC Bakery

45K-45L, Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 589 704    (84-8) 39 638 209    http://www.abcbakery.com.vn;

554 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Há cảo bánh bao

62, Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

308 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tiệm bánh Thuận Phát

4, Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 581 800 - 62 643 124    (84-8)

380 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nước sâm, bánh Plan

81, Tổng Lung, Phường 13, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

364 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cơ sở bánh Bách Lạc

26-28, Đặng Minh Khiêm, Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

881 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tiệm bánh Hòa Ký

134, Trần Quý, Phường 6, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 552 115    (84-8)

513 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đức Phát Bakery

1118C, Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 628 381    (84-8)

499 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Quán Cô Thân

55, Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

0908 615 331    (84-8)

272 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh