Đình, đền, chùa, nhà thờ tại Hồ Chí Minh

Chùa Việt Nam Quốc Tự

246, 3 Tháng 2, Quận 10, Hồ Chí Minh

1554 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chùa Giác Sanh

103, Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

1941 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà thờ Đồng Tiến

54, Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 621 052    (84-8)

1314 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hội thánh tin lành Phú Thọ Hòa

713, Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

971 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chùa Phật Bảo

673/3, Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)    http://phatbaotu.net;

709 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tổ Đình Giác Lâm

118, Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 653 933    (84-8)    http://chuagiaclam.net;

516 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chùa Ấn Quang

243, Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 270 258    (84-8)

1300 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chùa Quan Âm

180, Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

734 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Diệu Quang Tịnh Xá

225, Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

361 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đền Thánh Thất Trung Minh

609-611, Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

688 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hội thánh tin lành Bình Thới

549, Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

565 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tịnh Xá Bồi Đức

139-141, Tôn Thất Hiệp, Phường 13, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

444 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà thờ Thăng Long

84/80, Tôn Thất Hiệp, Phường 13, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

677 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chùa Vạn Phước

55, Tuệ Tĩnh, Phường 13, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 627 217    (84-8)

2099 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chùa Khánh Sơn

62/130, Lê Đại Hành, Phường 7, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 530 919    (84-8)

305 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hoa Tạng Tinh Xá - Giáo hội phật giáo Việt Nam

275, Thái Phiên, Phường 9, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 580 840    (84-8)

310 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phổ Thánh Đường

230, Thái Phiên, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 584 645    (84-8)

344 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chùa Giác Hoằng Tự

135-137-139, Lý Nam Đế, Phường 7, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 560 746    (84-8)

1369 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chùa Lôi Âm

20, Lò Siêu, Phường 16, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

418 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Chùa Thiên Ý Đàn

3, Lò Siêu, Phường 16, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8)    (84-8)

350 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hồ Chí Minh
An
diachiso.vn