UBND TP, Quận, Huyện, Phường tại Hoàn Kiếm


Thành ủy Hà Nội

5, Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đảng cộng sản Việt Nam

1405 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

UBND Phường Hàng Mã

5, Hàng Cót, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 255 681

2360 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ủy ban nhân dân phường Cửa Đông

30, Hàng Điếu, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 285 996

2513 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ủy Ban Nhân Dân Phường Hàng Gai

44, Hàng Nón, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 257 487

1801 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Quận ủy Hoàn Kiếm

21, Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 252 067    (84-4) 39 362 342

4362 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

UBND phường Lý Thái Tổ

11, Hàng Vôi, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 258 246

2381 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đảng ủy phường Lý Thái Tổ

110, Nguyễn Hữu Huân, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 247 556

760 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Uỷ ban nhân dân - Hội đồng nhân dân phường Hàng Bạc

22, Hàng Dầu, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 255 416

701 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ủy ban nhân dân phường Hàng Bông

106, Hàng Bông, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 255 485

3287 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Uỷ ban nhân dân phường Lý Thái Tổ

30, Lò Sũ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 257 313

2035 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

12, Lê Lai, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

1646 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thành Ủy Hà Nội

4, Lê Lai, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 258 150 - 38 252 551

8307 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường Tràng Tiền

2, Nguyễn Xí, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 256 555

3793 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân TP Hà Nội

79A, Đinh Tiên Hoàng, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 253 536

Trụ sở UBND TP Hà Nội

5896 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân phường Hàng Đào

41, Hàng Ngang, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 257 071

1432 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Đảng uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân phường Cửa Nam

21, Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 424 621 - 38 457 500

1205 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

HĐND phường Hàng Trống - UBND

24A, Chân Cầm, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 257 020

3161 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND phường Hàng Buồm

55, Lương Ngọc Quyến, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

1877 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Uỷ ban nhân dân phường Hàng Bạc

101, Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 255 416

Uỷ ban nhân dân phường Hàng Bạc, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

1897 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Uỷ Ban nhân dân phường Phúc Tân

6, Bảo Linh, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 256 068

Uỷ ban nhân dân phường Phúc Tân, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

2191 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hoàn Kiếm