Nhà nghỉ tại Hoàn Kiếm


Khách Sạn Moon apartment

Ngõ 72, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 266 919    www.sofitel.com/;

607 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách Sạn A25

12, Liên Trì, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 427 065    (84-4) 39 411 932    www.a25hotels.com/;

547 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách Sạn Hải Dương

149, Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

485 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách Sạn Posh

4A, Hàng Giấy, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 276 088 - (84-98) 9 141 916    www.hanoiposhhotel.com/;

381 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà trọ internet

137, Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

723 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà nghỉ Quốc Thành

15, Phùng Hưng, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

1426 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà nghỉ Lê Xuân

19, Tạ Hiện, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

943 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Tràng Tiền

35, Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 3824 0294

2297 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

The Drift Backpackers Hostel

42, Trương Hán Siêu, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 448 415

1632 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà nghỉ gia đình sinh cafetravel

2B, Bát Sứ, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 230 294

886 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà nghỉ Phương Nhi

11, Phùng Hưng, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4)38 295 074

797 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Thu Giang Guest House

35A, Hàng Điếu, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 232 078

1481 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Vietnamese House

92, Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 826 2455

1321 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nhà trọ bình dân

19A, Chân Cầm, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

1126 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hoàn Kiếm