Kho bạc tại Hoàn Kiếm


Điểm giao dịch và phát hành trái phiếu

22, Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 245 429

1155 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm

38, Thuốc Bắc, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 283 790 - 38 283 789

Kho bạc Nhà nước chuyên phụ trách về tín phiếu kho bạc

9325 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hoàn Kiếm