Khách sạn 3 sao tại Hoàn Kiếm


Silk Path Hotel

195-199, Hàng Bông, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 32 665 555    (84-4) 39 381 288    http://www.silkpathhotel.com;

Silk Path nổi bật bởi kiến trúc hiện đại, thiết kế duyên dáng pha trộn sự sang trọng, tinh tế, tiện nghi bậc nhất nhưng vẫn giữ được tinh thần phương Đông

8315 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sunny Hotel

1, Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 283 803    (84-4) 39 284 136    http://www.oldquarterhotel.com.vn;

1885 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Maro

64, Cầu Gỗ, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

04 3939 2555

264 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Gondola Hanoi Hotel

31, Hàng Hành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

04 3928 8866

160 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hanoi Elegance Ruby Hotel

3, Yên Thái, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

90 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Calypso Grand Hotel

27, Cửa Đông, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

112 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hanoi Meracus 2 Hotel

32, Hàng Trống, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

04 3266 9240

153 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách Sạn Medallion Hanoi

11-13, Mã Mây, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

+84 4 3926 1302

698 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách Sạn Hanoi Romance

19, Trung Yên, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

+84 4 3935 2678

458 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Splendid Jupiter

16, Thọ Xương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

483 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách Sạn Hanoi Charming 2 Hotel

31, Hàng Gà, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

+84 4 3923 4031

504 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Tú Linh Palace 2

86, Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

445 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Icon 36

19, Cửa Đông, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

455 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách Sạn Splendid Star Grand

14, Thọ Xương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

+84 4 3938 1436

623 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách Sạn Real Vietnam

16C, Đinh Liệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

+84 4 3825 9468

273 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hanoi Glance Hotel

48, Bát Sứ, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

+84 4 3923 4568

385 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách Sạn Hanoi Old Quarter

2, Nguyễn Hữu Huân, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

+84 4 3926 1850

311 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách Sạn Mai Hotel Hanoi

2, Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

+84 4 3824 5453

459 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách Sạn Splendid Star Boutique

19, Ấu Triệu, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

+84 4 3938 1621

315 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Hanoi Star

44, Hàng Tre, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

261 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hoàn Kiếm