Điêu khắc tại Hoàn Kiếm


Văn Học - Chuyên nghề chạm khắc

46, Nguyễn Hữu Huân, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 242 667

Chuyên chạm khắc biển đá, bia đá, ảnh trên đá, ảnh men

592 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Gallery Phương Uyên

71B5, Hàng Trống, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 287 686

Tranh khảm ngọc - tượng ngọc thiên nhiên Việt Nam

483 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Stone fine art workshop Minh Duc

71B4, Hàng Trống, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 288 070

Chuyên bán và sản xuất đá mỹ nghệ

652 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khắc đá gia truyền - Vạn Hải

3, Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 241 321

Khắc trên đá granit bằng công nghệ tiên tiến chất lượng cao,

468 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Quang Minh - Đá thiên nhiên - Nhận chế tác

51, Đinh Tiên Hoàng, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

587 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Minh Tuấn - Chuyên chạm khắc biển hiệu, bia mộ

31, Hàng Mắm, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 242 874

3056 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Minh Thu

28A, Hàng Mắm, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 256 433

Chuyên nghề chạm khắc biển đá, bia đá

562 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Vân Art Gallery

44, Lương Văn Can, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 39 285 249

Bán tranh khảm, điêu khắc

1078 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng Đức Thành

23, Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 269 070

Chuyên khắc biển đá, bia đá, ảnh men sứ Nhận làm mọi công việc về đá

529 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hiệu Phúc Lợi

2B, Tạ Hiện, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điêu khắc các loại khuân mẫu, bánh nướng, bánh dẻo.

748 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Nam Long

19, Hàng Mắm, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4)39 341 349

Chuyên nghề chạm khắc biển đá, bia đá, ảnh trên đá

467 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cửa hàng nhận trạm khắc bia đá, biển đá, ảnh men sứ

30, Hàng Mắm, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 262 755

Bán các loại hàng sành gốm

3234 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Lê Trung Ký

24, Hàng Mắm, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 269 171

Chuyên nhận làm biển đá, bia đá, ảnh trên đá,

855 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tranh đá quý nghệ thuật

18, Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 287 712

Gia công, chế tác các sản phẩm trang sức, tranh

585 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hoàn Kiếm